Tercüme Türkiye

«Tercüme Türkiye»

Yanya'ya h geldiniz

Yanya her sene Yunanistandan, ve bütün dünyadan gelen turistleri Epirleye yakışan eşsiz bir şekilde ağarlamak zengin geçmişi ve bu günü yaşatmaktır.

Bir etkileyici manzara sanki tarih seninle yanyana yürüyor, dağ su müze eşsiz sergiler, kalıntılar bir uyum sağlamalat sanki bizleri autik döneme. Bizans uygarlığına, Turk egemenliğine ve şimdiki tarihe yuneltiyor.

Ve bu günün şehri çağdaş yapısı ile (Ünüversite_Hastane_Havalima şehir içi görev veren ulaşım çağdaş Karayolu-Egnatia-Kültürel, manevi eğlence yerleri) aşırı bolluk ile sene boyunca sizlere gösteri sunmaktadır.

Geleneksel ve çağdaş çarşı çeşitli eğlence ve konoklama yerleri. Bir kültürel şehir.

Yanya (yanlız anlatımda değil) bir kültürel şehir olarak görünmeye başlıyor.

Kiliseler şaşılacak mimari yapılışı camiler, bir sinagos. Yunanistanın en önemlilerinden şehrin kültürel karakterini belirtiyor.

Hristiyanların, Müslümanların ve Müsevilerin bariş içinde yaşamları Ali Paşa yönetim suresinde kurvetlenmistir.

Anadolu imha edildikten ve mübadeleden. Sonra bir çok Musevinin Almanlar tarafından yok edilmesi nüfus oranını değiştirdi. Yanya'da belki Müslümanlar artık yaşamıyurlar fakat askeri kamplarda yaşamayı başaran Müseviler azdır.

Bu gün dört cami bulunmakta üçü çok iyi korunmaktadır, sinagos 1826'da inşa edilmiş ve bu güne Kadar Yunanlı Müsevilerin en iyi korunan dini yapılarından biridir.

Bir Şehir - Bir Tarih

Tarihsel geçmişe bakış

Coğrafi yerlerde Hristiyanlar antik dönem de ve 10 uncu yüzyıla kadar yaşadıkları dair

raporlar.

Antik dönemde Hristiyanlık senefcerinole crafi yerler.

Yanya Pamvotis gölünün batısı kıyılarında kurulmuştur, hemen hemen havzanın ortasında.

Pamvotis - Tomaros - Miçikeli ve Kserovuni (kayalık dağ) dağlarıudan tespit ediliyor. Şehrin çok önemli tarihi çevre düzenlemesi bir kayalık yarımada meydana getirmiştir.

Bu çevreye hakim olabilmek için Helenistik zamanında surlar inşa ediliyor ve Osmanlı ve Bizans zamanında surların bir bölümü Hisar ana kapısının çok yakınında tespit ediliyor. (Osmanlı ve Bizans zamanında surların bir bölümü açıklandı, çevreye hakim olabilmele için tahkimat Hisarı ana kapısında gerçekleşti.

Bu günkü Hisar alanında kazılardan klasik ve Helenistik kutsal emanetler ortaya çıktı.

Gelen bildiriye göre araştırma daha ilerlemiştir.Tarihsel haritayı eski Akropola 13. Gardiko tamamlıyor ve Passaro ile özdeleşiyor, Molosson ve Kastriça'nin başkenti gölün güne kıyısında bulunmaktadır ve antik Tekmon ile özdeleşiyor (tekrarlanıyor MS 168den sonra Romalılar Epir'i fethediyor.Yanya Hisarının içinde yapılan kazılardan buluntular, bir süre sonra ikamet ettikleri görünüyor.

MS 4üncü yüzyılın başında Dıoklitianın bir yönetim düzenlemesiyle Epir'in güney kısmı bu günkü Arnavutluk, Nıkopoli merkezi olarak Epirus Vetus vilayetini içine kapsıyor.

Kastriça beldesi 6ıncı asırda kadar yaşamını sürdürdü, Dodoni piskoposluk 5inci asıra kadar, 7inci asırda Islav baskınından dolayı terkediliyor.

Eski araştırmacılar Yanya şehrinin coğrafi, yerin benzerliklerini nasıl tarif ediliyorsa kabul ettiler.

Tarihçi Prokopi eserinde "Yapı ile ilgili 4 39-42"

Thesprotiki Evriada oturanlar 6ıncı asırda ğöç ettiler.

Fakat yeni görüşlere göre yeni Evria'yı başka yerlerler özdeleştiriyorlar yani bu günkü

Aherus gölün kıyısındaki Kastri gibi.

Tarihsel arkeoloji eksiklikler ilk Helenistik yıllarında Yanya'nın adını belirterek arama tamamlanıyor.

Bir çok araştırmacı kent korucusu olara İoanni'ye veriliyor veya Aziz İoanni’ye ait olan monastıra.

Görüşe göre sonuç yeterli olmadığından dolayı Islav kökenli oldu iler sürülüyor. Şehir ilk İslav baskınından bir süre sonra geri veriliyor.

Tarihsel bildirilere göre yer adı Bizans seneleri içinde cevaplaniyor. Patrik Fotios'un sinod

uygulamasını İstanbul'da 879da Piskop Zaharia İoannis imzalıyor. Fakat kendisi büyük bir kuşkuyla Yanya Piskoposuyla özdeleşiyor. Fakat ilk bildiriği onaylamak için Yanya Piskoposluğuna Patrik A' Nikolau zamanında 901-907 seneleri arasında "Düzenli"(devlet

listesini) cevaplıyor.

Piskoposluk o zamanlar inebahtı metropolisine (baş kiliseye) ait.

12inci yüzyılda şehrin ilerlemesi ve Norolmanyılıların orda bulunmaları.

1020 de Yanya Piskoposluğuna göre B'Vasilio'nun mühürüyle Ahride başpıskoposluğuna bağlanıyor.

11inci asrın sonunda Nordmanyalıların baskınları bölgeye zarar veriyor.

Anna Kamininin eserinde "Aleksiada'da" 1080 de Voimundo' nun Nordmanyalı kralının oğlu. Roverto Giiskardo tarafında. Yanya isgalinden söz etmekte.

Yazısında çok önemli topografı malümatlar bulunmaktadır.

1082 de şehir kaleyle çevrilmişti Voimundos daha evel mevcut olan akropol'u onardı, ve ikinci tepede yenisini inşaa etti, iki tepeyide bir bütün olarak tahkimat etti.

Bu görüşe göre Normandılıların akropolu tepenin güneyanadolusunda bu günkü içkalede, kule oraya ait "ve" bu güne kadar kaybolmamış. Aziz Anargiros kilisesinin yanında.

Tarihçi L.Vranusiye gore Voimundos çok az bir süre kaldı, önemli olmayan müdahalelere Yanya kalesinde girişti.

Evraklarda söz edilen ayrıcalık A'Aleksios Komnino tarafindan Venediğe devrediliyor.

Yanya'yı anmak gibi "Konu"(askeri yönetim bölgesi) olarak "Nikopoli konusundan"(askeri yönetim bölgesinden) koparılıyor.

12inci asrın sonunda ve merkezin geniş bir bölgesi teşkil ediliyor.

Bizans sonrası süre (1204-1430)

İstanbul'un fethinden sonra Franklardan 1204 ve Bizans imparatorluğu Franklara ve Venediklere bölündükten sonra bağımsız Bizans devletçikleri Iznik ve Epird'e meydana geldi. A'Mihail Komninos Dukas (1205-1215) Bizans imparatorlarının B'Isaak ve B'AleksioAgelonun kuzeni başkent Arta olmak üzere "Despotluk Epirisini" kuruyor.

1210 senelerinde İstanbul'dan bir çok Bizans ailesini

"Filantropinus_stratigopolo_Melissinos v.b."Yanya'ya yerleştiriyor. Nafpaktos mitropolisi A' Mihail İoanni Apokavolo'ya değer veriyor.

Genişletilmiş olam kalede A' Mihail İstanbul'dan ve başka Latin tutuklu bölgelerden sığınmacıları kazandı.

Daha sonra Theodoros'un kardeşi (1215-1230) yeni yasalaştırdı muhtemelen yerlilerin sığınmacılara karşı protestoları yatıştırmak için.

Epir'in ve İznik'in devletçikleri arasında rekabet, sahip çıkma savaşı ve imparatorluğa yeniden dönüş.

1259 da Pelagonia savaşı belirticiydi Epir'in B'Mihail'i (1231-1267-8) savaşta izniğin ordusundan yenildi.

Daha sonra Arta işgal edildi. Yanya'da ise başarısız sıkı bir yönetim oldu.

1261de Ïznik ordusu İstanbul'u fethediyor. Epir devleti aftonom karakterini muhafaza ve bağımsız İstanbul’dan bazen rakiplik, yakınlaşma aşamasına geçti.

B'Mihail'in ölümünden sonra ülke oğulları arasında bölündü. Epir A' Nıkoforo'nun (1267-1268) eline geçti.

Bizans imparatoru Mihail'in yeğeni Anna Paleologina ile evliligi İstanbul'u velilikle bağlıyor, çok yakın zamanda yön değiştirmesi nedeniğle kiliselerin birleşmesine karşı geliyor.

Bir görüşe göre Yanya her ihtimale karşı 1284 yıllarında Bizans impatorluğuna doğru ilerledi, aftonom mevcut bir düzen sağlaması için, fakat yakın zamanda yeniden Arta'ya yakınlastılar.

1290 veye 1292de Bizans imparaturluğu'nun ordusu Yanya'yı başarısız kuşattı.

13 üncü asrın sonlarında Yanya şehrinin bir bölgesinde önemli bir merkez oluşuyor. Kuvvetli kale, tapınak ve konaklar kuruluyor.

O dönemde ada çok önemli monastır merkezi oluyor. Tanınmış Bizans ailelerinden Filantropinos ve Stratigopulos tarafından ünlü monastırlar kuruluyor ve Aziz Nokola'ya sunuluyor (adıyorlar).

1304 te Karolos B.d'Anjoy Napoli'den Arta'ya karşı sefere çıkıyor ve bu olay şehrin önemini belirtiyor. Anna Yanya'ya sığınıyor. O dönemin Tarihsel kaynakları kale fethedilemez diye değerlendiriyor.

Sonuncu despot dukas Komninos, Thomas Nikiforo'nun oğlu 1318 de Kefalonia'nın Kontu Nikolao Orsininin yeğeninde öldürülüyor.

Yanyalılar yeni diktatörü reddediyorlar ve böylece şehirlerinin bizans imparatoruna bağlanmasını sağlıyorlar.

Yanya'ya batı bizan yöneticisi Sirgiannis Paleologos sahip çıkıyor.

Şehrin piskoposluğu karşılık olarak üstelik veriyor ve Mitropol ilan ediyor (1318), servetini koruyor, ikamet edenlerede bir çok ayrıcalıklar (veriyor) devrediliyor.

İki altın mühürlü imparatorluk kararnameleri 1319 ve 1321 senelerinde imparator B'Andronikos Peologonun Yanyayı ve çevresindeki kale Lerin Franklara devredilmesi sağlanıyor, ikamet edenler içinde ayrıcalıklar ve vergiden kurtulmalarını sağlıyor.

Yanyalı kastrinilerden askerlik kolordosuna ait olanlardan hariç şehirlerinin dışında

hizmet vermeye mecbur değillerdi.

Şehrin yöneticisi imparatordan tayin ediliyordu. O sürede Yanya büyük zirvedeydi.

Tarihçi L.Vranusi'ye göre metinlerde erken şehirleşme topluluğu, aristokratlık diye anlatılmakta.

Kendi öz yönetmenciliğini İtalya şehrinin en yüksek noktada bulunan devletçileleriyle kıyaslamasını biliyor.

Nikolaos Orsini Tomanın eşi Anna ile evleniyor ve İstanbul'dan despot ünvanını alıyor, fakat Yanya'ya saldırı yapmıyacağı şartıyla, ikinci ve üçüncü Androniko arasında çıkan iç savaştan Bizan başkenti olan saldırıdan yararlanarak şehri başarısız bir muhafaza altına alıyor.

1323 te silâhlı çatışmada İoanni’nin kardeşi Nikolaos öldürülüyor.

İoanni Yanyalıları onu kabullenmeleri için ikna etmeyi başardı ve ayrıcalıkları yeniledi (1330).

1337 den daha evel Bizanslı eşinde öldürülüyor ve Yanyalılar eşine ve oğlu Nikiforo'ya inanç için yemin ediyorlar.

Bu arada 1338 de imparator üçüncü Andronikos Epir'e geliyor Bizans hakimiyetini desteklemek ve daha çok Arnavut işgaline karşı gelmesi için.

İç savaş esnasında beşinci İoanni Paleologo ve altıncı İoanni kantakuzino arasında (1341-7) ikincisi Epir'in ve Tesalya'nın beyi oluyor ve Sırpların üstelemelerini kabul etti.

Yanya 1346 da işgal edilmişti fakat Epir'in ve Tesalya'nın fethi 1348 de tamamlandı, yetkisi ise üvey kardeşi Stefanor Dusa Oresi'ye veriliyor.

1366 da Yanyalılar korumayı garantiye alabilmek için Arnavutların hucumlarından

Simeon'dan öneri için Lider istediler. O damadını gönderiyor, Toma Preliuboviç (1367-

1384), ikamet edenlerden görüş birliğiyle kabul ediliyor.

Toma sert önlemler alıyor, beyler ve yöresel klise için, mitropoliti kovuyor ve kilisenin mülküne el koyuyor.

Vergi ve askerlik ağırlıklarına baskı yapıyor, fakat bunlar Arnavutların hucumlarını göğuslemesi için çok önemliydi, çünkü Arta'ya ve Kava Yunanista'nın güneyba tısındaki eyalete hakim olmuşlardı.

1370 te onyıllık bir süre için Yanya çok sıkı bir yönetim altındaydı. Arnavutlardan dolayı etraf bölge ıssızlaştı, Tomas teknik harekatlarında Türklerle el birliği yaptı ve sonuç olarak Türkle Epir'e yerleşti.

1382 de İmparator ikinci Mihail'den başlık ünvanı istedi ve despot oldu, fakat iki sene sonra korumasından öldürüldü.

Mermerden mezarı 1795 te bulundu Ali Paşa sarayına temel atıldığı sırada.

Tomas surlarda uzun mudahele'de bulundu. Tarihsel kaynaklarda söz edildiği gibi

"koruma için kale insaat edildi güzel ve büyük saraylar".

Muhtemelen katkı ve sağlaştırma Arnavutla göğuslemek için oldu, 1379 da hücumdan evel. Kendisi çünkü neden oldu tahkimatli kalenin inşaatına, kalenin sağ ana girişinde ve akropol'lun kuzeyanadolu kapısı Despot'un evine destek ve hizmet veriyordu.

Toma'nın bir çok adakları oldu monastır Para (Meteora-Lavra v.b.)

Öldürüldükten sonra Yanya'yı ağaların gürüşlerine göre Franklar idare etti.

Toma'nın dul eşi Maria Angelina Dukena Paleologina, Şehzade İzu Buantelmonti Kefallinia ağasıyla evlendi.

İzav 1386 da Bizans imparatorundan despot olarak tayin ediliyor ve kilisenin mülkünü iade ediyor.

O dönemde Arnavutların saldırıları devam etmekte sonuç olarak 1388-9 İzav sultana bayındırlık altına alındığını açıklamak zorunda kalıyor, Arnavutlardan gelem tehdite karşı gelebilmesi için.

Bu olay tarihsel kaynaklara göre ilk Türk fethi diye ileri sürülüyor.

Ïzav 1411 de vefat ediyor ve yerini bolgesel davetten sonra aristokrat birinci Karolos Kefallia'nın dukası alıyor, kendisi de evelkiler gibi 1415 te Bizans imparatorundan despot ünvanını alıyor.

1416 da Karolos Artayı işgal ediyor ve 1429 kadar hükümiyetini sürdürüyor.

"Tarihi T." 1429 da yazıldı ölçülü bir destan Karolos'un kardeşi Leonardo'nun kahramanca harekeklerinden bahs ediyor.

Birinci Karolo'sun kardeşi ikinci Karolos ve gayri meşru oğulları çok az hüküm sürdürmeye yetişiyor ve 1430 da şehir Türklerden yeniliyor.

Birçok araştırmacıya göre Bizans şehri Simasını muhafaza etmektedir, Sırpların ve İtalyanların sehzadeleri o dönemde vazifelerine göre görüşmelerinden sonra. Bölgesel aristokratlarla despot ünvanını Bizans iparatorundan alıyorlardı.

Aynı zaman da şehir Arnavutluk işgali görmüyor. Yanya'nın tarihinde bahsedildiği gibi

"Yanlız Yanya şehri Arnavutluğ boyun eğmeyen".

Yanya'nın tarihi 15 inci asrın başında yazılıyor, tarihi ilgilendiren topografi, şehrin toplumsal düzeni için önemli bilgiler veriliyor.

Şehrin kalesi çok ünlü kaynaklardan "parlak kibar saltanat" diye niteleniyor.

1819 da "Kuvara'nın" göre el yazı kopyası 14 üncü ve 15 inci asrın tarihi romanı, şehirde beş monastır ve yirmi beş tapınak bulunmaktaydı, bunlardan on sekizi kale'nin içindeydi.

Ali Paşa'nın yerinde Kadiri Mutlak tapınağı bulunuyordu, sarayın kenarında, 1779 kadar mevcut olan anılan Fetihe'nin yerinde Mitropolis tapınağı.

Yani Bizans sonrası zamanında güneyanadoludaki akropol, Voimundo'nun eski akropolu, kilisenin vakıfları belki piskoposlukta işgal altındaydı.

Kalenin dışında kent kurulmasında belirsizlikler göruluyor.

Bir çok arastırmacıya göre ortaçağ zamanında (belki 12inci asırdan). Surların dış tarafında büyük semptler olduğuna inanıyorlar.

Bir başka görüşe göre arazi surların içinde kapsanıyordu, ikamet edenler için yeterliydi, surların dışında.

Türk egemenliği hakimiyetiyle resmileşen gelişmemiş ticari tesisatlar ortaçağ alışkanlıklarına göre ilker pazarlar vardı.

Ayrıca Bizans döneminden sonra surların dışında ikamet ve ticaret yoktu fakat yanlız bağlardan bahsediliyor.

Surların dışında azizlere ait monastırlar vardı.

TÜRK EGEMENCİ

1430un fethinden Ali Paşa'nın tayinine kadar (1788). Yanya şehri müzakelerden ve kuşatıldıktan sonra sinan Pasa'ya teslim ediliyor 1430. Bu güvenilir tanımı tarihçi Leonikos Halkokondilis veriyor. İkinci Sultan Murat'ın imparatorluk emriyle tanınmış "Sinan Paşatarifi" daha evel mevcut olan ayrıcalıkları muhafaza ediyor, ikamet edenler vergiden kurturmayı garantiliyorlar, ticaretin özgür dolaşımını ve esir düşmeden devşirmeden kurtuluyorlar. Ayrıca mitropol eski kilise hakkını ve mahkeme yetkinliğini koruyor. Fethedenler kiliseleri camiye dönüştürmiyeceklerine dair vaadleri çiğneniyor. Kaynaklarda bahsedilen olaylara göre fetihten bir kaç gün sonra kaleyi teslim almak için Sultan on sekiz Türk gönderiyor, onlar "Başkomutanın kilisesini sarplıyor sehrin kursaklarında olduğu gibi" bundan sonra."Oüzeyde bulunan çan külesi kadri Mutlaka kilisesinde ayinden" sonra genç kızlar kaçırılıyor.

 

Güneyanadoluda Akropol'un fethinden hemen sonra Mitropol tapınağı'nın bir kısmı yıkılıyor, 18 inci asıra kadar harabeler muhafaza ediliyor. Yerine Fethi'ye camisi inşaa ediliyor anlamı fethetme camisi. Fethiye camisi daha sonra Ali'den yeniden inşa ediliyor sarayına bağlı olarak. Onun yerine Fetiye camisi inşa ediliyor anlamı fethetme camisi yani hakimiyet semboli için görevli. Fethiye camisi daha sonra yeniden Ali'den inşaa ediliyor sarayına bağlı olarak. 1430 dan sonra şehir gelişiyor surların dışında Karayolları, Arta, Paramithia İyonya ve Arnavutluğa kadar varıyor. Müslüman semptleri oluşuyor yani Türklerin askeri Kampı Çarşının Aziz Nikola'ya yakın ve daha sonra kaluçiançiya kadar. Kalenin etrafında Müsevi semptleri meydana geliyor. Ana kapının dışında (bu günkü sızlık sokkağının semptinde) çarşı geli şiyor (ticaret-pazar).

Çarşının merkezinde 1481-1512 tarihleri arasında ikinci büyük cami inşaa ediliyor camisi.

16 ıncı asrın içinde ve 1611 kadar dini Müslüman yapıların inşaası sınırlıydı. O müddete merkezden uzakta çarşının dışında yanlız camiler inşaa ediliyor. (Semsettin cami-Namaz Giah cami). 16 ıncı asır demografik gelişmesiyle niteleniyor. İki Türk kayıtı 1564 ve 1579 senelerine dair bilgi veriyor. Şehri nüfusu 7.000 kişiye ulaşıyor.

Kalenin içinde ve dışında otuz altı Hıristiyan semptleri bulunuyordu, kayıtlı elli sekiz ev eşyaları Müslümanlar ait ve otuz dört Müsevileve. O dönemde manevi bir gelişme görülüyor. Kulede okul işletiliyor, ada ise manevi merkez ve monastır oluşturmaya devam ediyor, 10 asaf Filantropinos monastırı restore ediyor, önemli duvar resimleriyle süslüyor 1542-1560. Aynı dönemde duvar resimleriyle monastır Stratigipulu süsleniyor ve şöhretli. Apsaradon ailesinden monastir Eleusa ve Prodromos monastırı kuruluyor. Yanya modern çağda "rahibelerin şehri" deniyordu, çünkü etraftaki semptlerde çok rahibe yaşıyordu.

17 asırda Piskopos Trikki'sın 1611 başarısız ayaklanmasıyla damgalanıyor. Ayrıcalıklı düzen iptal ediliyor.Hristiyanların tapınakları surların içinde ve dışında yıkılıyor ve Hristiyanlara karşı kovalamalar başlıyor, kaledende kovuluyorlur ve bundan böyle yanlız Türkler kalıyor.

Hristiyanların en fakirleri göl kenarına dericilerin semptleve ve belkide çigara - Saray - Riammecit semptlere. 1611 den sonra şehri Müslümanların hakimiyetine geliyor. Kalede

1618 Aslan Paşa camisinin kurul binaları kuruluyor, Akropol'un kazeyanadolusunda Bizans konzutanının sarayının olduğu yerde. Surların dışında bir çok cami inşa ediliyor (Mehmet Paşa -Zebadiye - Yusufağa) Müslümanların semptlerinin merkezinde bire cami var, refakat edenlerin evleride ekleniyor. Osmanlıların fetihlerini bütünleme zamanı Müslüman yayımı. Destekleyici Yanya'da ikamet eden Müslümanların sayısı artıyor. 1635

Hiristiyanların mülklerinde derebeylilik hakkı iptal oluyur ve Hristiyan aristokratlar servetlerini kaybetmekten veya dinlerini değiştirmekten ikileme yaşıyor. Böyle bazı kaynakların verdikleri bilgilere göre üç yüz Hiristiyan aileleri dinlerini değiştiriyor.

Nüfus artışından başka çarpıcı gelişme ekonomi anlaşmasında görülüyor. Müslümanlarda bir çeşit kentleştirme, ticari meşkuliyet onları bir dereceye kadar rahatsız ediyor. Böylece timar sahibi Müslümanlar ve zengin tüccarlar bir gelişme sağladılar kültürlü katigoride. Bunlardan bir çoğu dini bağışlarda bulundu ve bir cok şehir içi araziler dini vakıflara geçti.

1670 Evliya Çelebi Yanya şehri için mutluluk gõrüntüsü tasvir ediyor. Kale şehrin yetkilileri çin merkez, ve kalede dört sempte Müslümanlar ikamet ediyor. Şehir otuz yedi sempte ayrılıyor bunların onsekizi Müslüman ondördu Hiristiyan dördü Musevi ve biri Çingene. Müslüman vakıflarının kalenin içinde sayısı yedi dışında otuz yedi, cami-okul-okuma salonu - açık hava dua sahasını kapsıyor. Yedi monastırın (teke) mevcudiyeti teslim ediliyor. Evliya sarayın asıl ve basit evlerin camilerin, devlet binanalarının (han hamam v.b.) mimarisini övüyor. Büyük açık hava alanlarını, meydanları kavşakları, kuyuları ve mezarlıleları tarif ediyor. 17 inci asrın sonunda sehir kaluçianı'den Saray mahalleye kadar ve kaleden Luça'ya kadar uzuyor.

Ali Paşa Süresi (1708-1822)

1788 de resmi olarak Yanya'nın paşası Ali Paşa tayin edildi, önemli, kuşkulu siyasi bir sahsiyetti. Tepelen'de doğmuş asil bir ailendi. Hamkos adında Koniças beyinin kızının oğluydu. Önemli mevkilerde seçkin semptlerde Yunanlıları kullandı. Yanyalı küçük sanayicelere ve tüccarlara karşı iyi bir davranışı vardı. Yanya bu sürede el sanadı atölyelerinde ve Balkan tüccarlığında önemli bir merkezdi. Nakit paradan ticari işlemler değerlendiriliyordu ve eşitli değeri asılı olum listelere yazılıyordu.

Tüccarlar ve küçük sanayiciler organıze olmuş sendikalarla faaliyete giren Tuna nehri beylikleri, Batı Avrupa - Rusya ve Mısır deri, kumaş, silah ve gümüş, madeni esas çeşitlerle.

Henry Holland İngiliz gezgini Yanya'nın çarşısını Selaniğin çarşısından daha zengin ve Balkanların en ilginç çarşısı olduğunu ileri sürüyor. Ali Paşa döneminde şehirde kurulan konsoluklar ve uluslararası ticaret. Şehzadenin yüksek tanısmalarıyla Avrupa'nın ilgisini kazanıyor. Kaydedilmiş demografiğe göre ikamet eden yirmi ve bazı gezginlere göre otuz bini buluyordu. Şehrin alanı yeni mahallerle Zevadiye - Karabat - Zuça'ya kadar genişledi ve 1860 lara kadar sınırını muhafaza etti. Ali Paşa'nın zengin savaş faaliyeti bir çok semptlerde yapıların sağlamlastırılmasına neden oldu. 1815 Yanya'da kule inşaa edildi bu kule eski Bizans savunma hattı olarak çizildi.

Ateş hattı sistem uygulamasıyla tahkimat sistemiyle toprak yığma büyük çapta oldu. Güneyanadoludaki Akropol'un iç duvarları sağlamlaştırıldı. Ali Paşa için muhteşem bir saray inşaa edildi ve Fetihe camisi yeniden yapıldı. Kuzeyanadolu Akropol'un eteğinde büyük bir bina inşaa edildi süvari okulu için, tanınmiş Şufari sarayı.

Ali Paşa'nın Zirvedeki egemenliği manevi ve ekonomi ile bağlanıyor daha önce asırlarda da Yanya'yı niteliyor. 17 inci, 18 inci ve 19 uncu asırda edebiyatla uğraşanların faaliyetleri semptlere yayılmıştı. Bunlardan bazıları: Metodios Antrokitis - Balanos Vasilopulos - Neofikos Dukos v.b. Göçmenlerden miras kalan, ünlü okullar sayesinde şehrin merkezinde ruhi okul kuruluyor (Mecusi bilincinin Hazreti İsayı görmek Beytüllahm) Epifanios okulu 1648 kuruldu ve aynı adlı rahip Epifanios Venediken tüccardı. Okulda öğretmen Evgenios Vulgaristi. Okul daha sonra Maruçea adını alıyor 1742 okulu yeniliyenlere değer vermele için. Büyük okul tüccar Emmanuil Giuma'nın Vakfıydı (1677) öğretmende Metodios Antrakitisti.

Kaplan okulu 1805 kuruluyor Rusya'da tüccar olan Zoi Kaplan'i tarafından, ilk müdürü ise Atanasia Psalidaydı, Yunancanın en aydınlatıcı zihinlerinden biriydi Zosimades kardeşler, Zosimea okulunu organize ettiler. Şehir kitap taşımasını meydana getiriyor, bu kitaplar Venedikte bulunan Yunan matbaasında basılıyor, bunlardan bir çoğu Yanyalılardan kurulmuştu. Bunlardan bazıları : N.Glikis, N.Sarros ve O.Teodosiu. 1820 de Temmuz ayında sultan Ali Paşa'yı dönme olarak ilan ediyor. Ağustosta şehrin kuşatması başlıyor ve bir buçuk sene sürüyor. Savaş ön hazırlıkları yapılan bir ortamda Ali Paşa'nın düşmanca göğuslemesi gerektiği kapı isteklerine, şehrin tahkimatıda bir buçuk sene sürüyor .

Ekonomi ve ikamet edenlerin günlük hayatları devrildi.

Bir çok Yanya'lı yakın sepmtlere gittiler Mesela - Zagori - Ada - Meçovo - Arta ve Tesprotia gibi. Ali Paşa ikamet edenlerin kaçışına engel olamadığı için şehrin felaketinden sonra ikamet edenlerin sefaleti devam ediyor.

Ali Paşa'nın ölümünden sonra Yanyalı sığınmacılar geri dönüyor. Süleyman Paşa ustaları davet ediyor yıkılmış olan imalethaneleri yeniden inşaa etmeleri için, amacı şehrin vergi düzenlemesi, Tüccarlar bilhassa yanıt vermiyor.

Aynı sürede bir çok tapınak yenide inşaa ediliyor ve duvar resimleriyle süsleniyor. Aziz Atanasios Mitropol tapınağı gibi (1832), Aziz Nikolaos (1837), Agia Marina (1851).

1856 Sultan Abdülmeci'din yeniliklerinde Osmanlı İmparatorluğu taballarına karşı oline bakmasızın namusa ve servete karşı saygı talimatı veriyor, sehirleşmiş. Yunan topluluğunun destekliyor Yanya ekonomisine özellikler veriyor.

Yanyalılar belirleyici bir mektupla Patrihaneye karşı aracılık yaparak vergilerin indirilmesi isteniyor.

Tüccarlığın durgunluğu orta sınıflara düşüş getiriyor.

1869 Yanya'nın çarşısında yangın çıkıyor, düzen verilmesi için Epir'in Valisi tarafından. Felaketten sonra bir çok bina yeniden inşaa ediliyor, çarşı kuzeye doğru genişliyor,

Kaluçia'na semptinde ikinci bir tüccarlık şekillendiriliyor. Yanya Türklerden özgürlüğe bavuşuyor 1913.

Yunan İtalyan savaşında 1940 şehrin katkısı belirleyiciydi ve etraf semptlerde.

Son on yılda görülmeyen demografı ve ekonomide gelişme oluyor.

(1964 ken 1970) Şehrin Ünüversitesi devam eden zengin manevi geleneği oluşturuyor ve yöresel sanada değer verip canladırıyor. Şehrin bu günkü siması hâlâ mevcut olan eserler, dengesiz tarih şahitlik ediyor. Yunanlılara karşı yıkmalar ve kovuşturmalar, 1611 devrinden sonra Bizans döneminin muhteşem eserleri ve Bizans sonrası dönemin eserleride, Ali Paşa surlarda büyük müdahalede bulunuyor, neden olarakta. Kale içinde esaslı bir değişiklik getiriyor. Son olarak surların dışında yayılmış olan eserlerin kurtulabilmesi. Sık sık değeri düşen başsız ve yoğun yeni şehrin inşaati.

Yollar

Adada Bir Gezi

Lımanda bağlı olan gemiler sizleri Ada'ya götürüyor, hiç bir zaman başka isim almamış biryer. Orda Ali Paşa'nın evi orda toplu olarak kilise eserleri. Adada ikamet edenler gelenekler ve efsaneler için tarihi anlatmak için her zaman hazır. Yūrüyerek Ada'nın etrafında dolaşmak iştahınızı açacak oranın yöresel spesialitelerini tatmak için : Yılan balığı karavides v.b.

Yanya'nın dışında bir Gezi.

Yanya'dan on beş kilometre uzaklığında Dodoni'nin arkeoloji alanı, bir yerli Tanrı korkusu kapsıyor. Son yıllarda antik tiyatronun restorasyonuna yine bir gün büyük sanatkarların sesleri duyulması. Şehrin yakınında Bızani'de ülkede eşi olmayan Balmumdan heykel müzesi bulunuyor.

Şehirde uzaklaşmadan Perama (geçit-boğaz) mağarasını ziyaret etmeyi unutmayı, bodrum tabakaya bir seyahat. Perama'da bir mola verebilirsiniz yöresel yiyecekleri, içecekleri ve Yunan rakısını (çipuro) tatmak için. Kastriça tepesini ziyaret etmeniz çok önemli (mağarada taşlanmış deniz nesneleri ve taştan aletler bulunmakta) ve Aziz Ioanni Prodromo'nun monastırı (11 inci asır). Ligiades görmeye değer yukardan gölü seyretmek ve şehrin büyüleyici manzarısını.

Gölde Gezi

Hemen hemen göl sahili antik merkezden bir nefes. Mavili meydanından"12" kadar "Skala yam Merdiven" Koçari parkı Miavli Sahili, bisiklet yolu, yaya yolu hepsi bir alanda toplu olarak. Bu yolun bazı noktalarında restoranlar bulunuyor.

Miauli sahili yakınında Yanya geleneksel imalathanesi bulunuyor (KEPABI) orda takı ve herhangi gümüş aksesuar leulabilir siniz. Göl kenarında yörüyüş yapmak vebisikletle germek gerekiyor. Eğer balıkçılık fanısanız veya birol vratching aletlerinizi almayı unutmayınız.

Şehir Gezisi

Randevumuz şehir meydanının merkezinde, şehrin yönetim idaresi binasının önünde. Binanın arka tarafında Alış Veriş merkezi bulunmakta, burda bulunan dükkan bir çok şey seçme imkanını veriyor. Orda bulunan kafeteryalarda bir kahve molası gerek. Fakat gözleriniz açıkolsun. Vitrinnlerin ve dükkanları arasında küçük bir kültürel hazine ve mimari eserler, Halk Bilimi müzesi, posta binası, Zosimea (kuşatma), kütüphanesi, önceki Kaplanio (kaplan) okulu ve Pirsinella Konağı bulunmakta.

Şehri merkezinden gitmeden evel Yanya’nın Arkeoloji Müzesini ziyaret etmeyi unutmayın, bina büyük bir eser önemli mimarın Ari Konstantinidi'nin eseri,"Litariçia" parkında bulunuyor. "Litariçia'da" Ali Paşan'in bir zamanların Ateş hattı, gölün ve tarihsel merkezin yüksekten tadını çıkarabilirsiniz. Gezimiz başlamışken şehrin geçmiş Osmanlı zamanına ait olan, Camiyi, Veli Paşa'nın medreselerini, Kaluçiani camisi, eğer şanslıysanız minaresinin üstünde bir leyleğın yorgunluğunu giderdiğini göreceksiniz.

Şehrin merkezine dönüş ve ordan Belediye Kütüphanesine. Belki çok büyük olmıyabılir fakat önemli kültür gözdesi. Belki biraz yürümek gerekiyor fakat zahmete değer.

Tarihi Merkezde Gezi

Şehrin tarihi merkezi "Cepheye" ve göle doğru uzuyor, dolanmaya keyifiniz Varsa geziyi yapmaya değer. Son durak Belediye binasının karşısında bulunan saat (1905). Ana caddeye çıktığınızda kuyumcu, halk sanatı, ve suvenir satan dükkanlar bulabilirsiniz.

Ana caddenin sağında ve solunda her bir sokkak birer umulmadık süpriz. Bir Asrın Yanya'sında gezinize devam etmeden barlar, kafeler dinlenmeniz için sizleri bekliyor gelenekler Yunan rakısını, yöresel yemekleri tatmanızı.

Kale'de Gezi

Kale'ye girmek için hangi kapıdan geçeceğiniz önemli değil. Kale şehrine girişinizle, sehrin patırdısı dışarıda kalıyor. Geleneksel oturma yeni içinde yayılan Osmanlı binaları, Sufari sarayı ve Aslan camisi gibi, içinde belediye binası barındırıyor ve Müsevi Sinağogunu. Bir uygarlık ve din kavşağı, Yukarda iç kale, küçük kültür parkı, koleksiyonlar ve Müze. Yaz aylarında şehrin kültürel kalbi, konserler de gerçekleşiyor.

Dağlığa Gezi

Tercihlerden bir tanesi Yanya'dan kaçış. En ünlü hedet Zagori. Bir çok geleneksel taşta yapılan evler, bu güne kadar kimliğni muhafaza ediyor. Irmaklar, taştan köprüler, jeolojik sekiller ve Viku derin vadi. Zagori'nin sayısız gizli geçitlerinde yürümek dağcılık, Smuko ve Drako gölünde ve bir çok daha faaliyetler yanlız Zagorı'de değil Koniça'nın kuzeyindede. Cumerka vahşi güzelliğle ziyaret edenlerin hayranlığını kazanıyor. Farklı bir hedef Meçovo. İlginç ulah köyü müzeleri, Pindos parkının sınırında kayak pisti ve muhteşem gölü.

Bir Şehir Çok Hedef

Merkez Yanya olmak üzere günü birlik dağa, denize yolculuk yapabilir. Dini ve tarihi eser görüp spor faaliyetlerı yapıp semptin güzelliklerini görüp yemeklerini tatmak yaşadığı beğendiği tecrubeleri sunabilmek. Tesprotia kıyılarının yakınında Preveza kıyıları ve İyonya adaları hiç kimsenin unutamıyacağı bir hedef.

rülmeye Değer

zeler

Halk Etnograf Müzesi

Yanya Halk Etnograt Müzesi kalenin içinde bulunuyor, Aslan Paşa camisinden barındılıyor, 17 inçi yüzyılın başında inşaa ediliyor, Yanya Aslan Paşa liderliği zamanında 1600 - 1612.

Aziz İoanni'nin tapınağı bizans zamanı geleneklerine göre anyı yerde inşaa ediliyor. Aslan Paşa camisi bu güne kadar büyük dini ve eğitim toplumuydu eş adlı - Türbe Medrese ve odak hala mevcut. Halk muzesinde üç koleksiyon bulunmakta kale içinde ikamet edenleri temsil etmekte Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Müseviliğın uzun süreli tarihini. 18 inci ve 20 inci asrın Mutfak eşyaları ve koleksiyon ve kullanma özellikleriyle çeşitli madenden ve porselenden ünlü ailelerin bağışlarıydı. Türk egemenliği zamanından silâh ve giyisi görebilirsiniz.

Hiristiyan dellilerine göre Başpiskopos Spirido'nun koleksiyonunda eşyalar, kilise gümüş eşyaları, kilise kipatları bulunmakta. Müsevi koleksiyonunda eski sinagog binasından perde bölmeleri, giyisiler v.b. Yanya'nın bir zamanlar gelişmiş Müsevi cemaatinde. Müslüman dellilerin göre aşyalar merkezinde sergileniyordu. 16 ıncı, 17 inçi asrın Anadolu kumaşları bulunmakta. Ali Paşa zamanından keresteden ve fildişinden eşyalar, bronz eşyalar ve Müslüman kitaplarï. "Caminin etrafını çeviren alanda, pirit deposu Dionisiu Filosof'un mağarası, asil Türklerin mezarlıkları, ortaçağ kalesi bulunmakta. Türk egemenliğinden belinli Akropol'un çok yakınında 3 önemli anıt bulunmakta". Türk kutuphanesinin hamamı ile ilgili, sufarı sarayı.

Virtual turun Yanya Halk Müzesi

1. Yunan delili

2. Müsevi

3. Müslüman delili

4. Geleneksel uniforma

5. Dış Müze alani.

Bilgiler:

Adres: Kastro Ioaninon. Al.Nuçu 8 (Yanya kalesi Al. Nuçu 8)

Telefon: 2651026356

Webside: www.ioannina.gr/Dl/politismos/dimotiko.mouseio.htm.

Yanya Arkeoloji Müzesi

Yanya Arkeoloji Müzesinin koleksiyonu yedi salondan gelişmekte, merkez koridorda ve üç açıklıkta, toplam olarak 1200m.k. bir düzeyde. Epir'de insanların ilk görünümünde sergiler buyuk bir alan kaysamaktaydı. 250000 yıl evel Palelitik zamanında, antik dönemde ve en son Romalılar zamanında. (M.S.3 üncū asır). Yunan dunyasının kutsal makamının ve Dononi'nin kutsal mihrabımtan kalıntılar sergilenen salonda özel bir önem veriyor. Yeni daimi sergi eski boyutluğunu muhafaza ediyor yanı Müdür İulia Vakopulu nasıl ilham ettiyse.

Bütür Epir 3000 Arkeoloji kalıntılarını kapsıyor. Kuruluşu üç eksene dayanmakta biri

görülmeye değer, bir coğrafi ve bir arkeolojik. Birbirleriyle çatişan eksenler boydan boya bir Müze akışı oluşturuyor. Arkeolojik zamanı süresinde özel sima göstermeye çalışıyor.

Bilgiler

Adres: 25 Martiu 6

Telefon: 2651001050

Website: www.amio.gr

Bizans Yanya Müzesi

Bizans Müzesi Yanya kalesinin içinde bulunuyor, Akropol'un tanınmış iç kalesi olarak. Açılış töreni 1995 eski "kral sergisinin" zemininde oluyor. Aynı yerde Askeri Hastane inşaa edilmisti, fakat Ali Paşa sarayının kalıntılar, bulunmaklaydı. Bizans müzesinin yedi salonunda önemli kalıntılar sergileniyor. Epir semptinden, madeni para, resim ve keramik ile ilgili, Hristiyanlığın ilk döneminden Bizans dönemine kadar tarihlendiriliyor.

Müze koleksiyonunda Bizans heykelleri Tesprotia tapınakları, mermer sütünler korent stilinde sütün başlığı, Hristiyanlığın ilk döneminden. 1499 da el yazısı inçiller ve bir form sergileniyor. Venedikte Nikolau Vlastu matbaasında basıldı. Bu sergiler misafirin asırların içinden Yanya şehrinin gelişimini tanımasını sağlıyor.

Balmum Heykel Müzesi A. Varelli

Karamanli 15 caddesinde kale surlarının yan tarafında bulunuyor. Sergiler Gösteriler sergi salonunda yer alıyor 1277'den faaliyette. Gösterilerin toplamı 14 ve 70 taş bebek yer alıyor (katılıyor).

Bilgiler

Adres: Karamanli 15

Telefon: 2651022414

Ali Paşa Devrimcili Dönemi zesi

Müze adada bulunuyor Ali Paşa'nın öldürüldüğü 1822 Aziz Panteleimonos'un keşiş odasında barındırılıyor.

Koleksiyonda devrimcilik döneminden bir çok şey ve Ali Paşa zamanından hatıralar

bulunuyor. Bilgiler

Adres: Yanya adası

Telefon: 2651081791

Binada bu gün 8 inci vergi dairesininAntik Bizansdöneminin ofısleri barındırılıyor. Efrafi çevrilen alanda hazine, Fetihe cami, Ali Paşa'nın mezarı, iç kale v.b.bulunmakta.

Bilgiler

Adres: Yanya kalesi

Telefon: 2651025989

Email: [email protected]

Müzeler (Mumdan)

Balmumlu Heykel MüzesiPavlosVarelis

Yanya Bizari'nin dışında "Yunan tarihi Müzesi bulunuyor. Epir'in Şehir içi Mimari Koruma" sı bir binada barındırılıyor. 18 inci asrın 1983 temeli atilan ve 1994'te biten. Müze'nin 150 balmumlu heykelleri doğal büyüklükte o zamanın ortamını canlandırıyor Konuyu bütünleyen çağdaş Yunan harihini yeniden canlandıran simaleer.

Çalışma saatleri bütün sene: Her gün: 10.00 - 16.00

Telefon: 2651092128

Website: www.vrellis.gr

Email: [email protected]

Halk Bilimi zesi ve Karasal Artırma Şirketi

"Kostas Froncos" Halk Bilimi müzesi Yanya'da kuruldu, Karasal inceleme şirketinin ilk adım atışı, Adriyatikte ve İyonya'da yer alan inceleme kurumunun, Karasal Halk uygarlığının tarafsız olarak eşyaların muhafaza edilmesine, değerlendirilmesine ve toplanmasına karar verildi.

Müzedeki eşyaların bir çoğu Epirliler tarafından bağışlandı, bazıları ise satın alındı, diğerleride merhum Kostas Froncos'un ilk adımını atmasıyla biriktirıldı kedisi ise E.H.M. ve İ.M.A.H. iki vakfın kuruluş ilhamını verdi ve ölümüne kadar başkanlığını sürdürdü 1986. "Kostas Francos'u" anmak için iki vakfın Yönetim Kurulu müzeye ünkan olarak "Kostas Francos" ismini kerdi.

Halk Bilimi müzesi Yanya şehrinin merkezinde kendisine ait olan binada barındırılıyor.

Eskiden Yanya öğretmenler okulu (1913-1936) ve Zosimea Pedagoji Akademisi, erkek okulu ve Teknisyen okulu olarak faaliyeteydi.

1976'da E.H.M. devlete ait olan malı aldı restore edip Halk Sanat eşyalarını yerleştirdi.

Biligiler

Adres: Mih.Agelu 42

Telefon: 2651020515

Website: www.ehm.gr

Email: [email protected]

Misafir Karşılama ve Sergileme Merkezi Anna Prohilu

Perama'nın (geçit) girişinde limanın karşısında park etme sahası bulunmakta (otobüs, taksi, özel arabalar). Yanya Perama mağarası "Anna Petrohilu" bilgi ve sergileme merkezi barındırılmakta. Karşılama ve Sergileme merkezi jeolojik ve paleontolojik kalıntıları, sergileme sahası, sergi salonu, kahve ve bufe misafirlere hizmet vermekte.

Söz ettiğimiz merkezin sergileme salonunun çalışma saatleri 09.00 dan 16.00 ya kadar. Misafirlerin yirmi dakikalık bir dökümanter izlemesi mümkün konusu ise "Magaraların dünyası". Dökümanter hazırlayan bilgi adamları Atina Kültür Bakanlığı mağarl bilimi ve vergi dairesi eski antropoloji sözü geçen eserin ve mağara çeşitleri dekoru, paleontolojik ve arkeolojik kalıntılar ve insanların mağaralarla olan ilişkileri. Sergi M.Ö. 60 bin paleontolojik kalıntı kapsamakta ve M.Ö. 240 milyon yılların yani tabaka, az değerli taşlar, taşlanmış organizmalar, mercanlar bütün dünyadan Kapsamakta.

Bilgiler

Adres: İroon Politehniu meydanı Perama

Pamvotis Gölünün Bilgi Merkezi

Yanya Mitropoli'sinde devredilen geleneksel taş bina koruma altına alınıyor Pamvotis gölünün Yönetim. Kurumu'nda barınıyor.

Büyük bir istekler 2012 ocak ayında bütünlenen ve çağdaş bilgiyle gölün ortamını koruyan sempte ün kazandırıyor.

Bilgiler

Göl İdare Müzesi Adres: Yanya adası Telefon: 2651021834

Website: www.lakepamvotis.gr

Email: [email protected]

Halk Resim Sergisi

Halk Resim Sergisi'ni barındıran bina neoklasik dellilerle (kapı süslemesi, cam cerçeveleri) aşağı yukarı 1890'da inşaa edildi.

Halk sergisinin koleksiyonunda 500 eser bulunmakta, tablolar, projeler, gravürlar, resim ve heykeller, son kırk sene süresinde toplandı.

Bunların önemli bir miktar, resim galerisinin sahasında sergileniyor, çağdaş Yunan süresinin sanatını krokiliyor.

Bilgiler

Adres: Korai 1

Telefon: 2651075131

Website: www.ioannina.gr/pinakothiki

Email: [email protected]

Jeofizik Anıt Perama Mağarası

Perama mağarası gölun yanında bulunuyor dört km Yanya şehrinden uzak

Perama'da.

1940 ikinci Dünya savaşının zamanında tesadüfen bulundu ve aynı dönemin sonunda Konstantinos Kasviki tarafından resmi çekildi aynı zamanda kendisi amatör mağara bilimcisiydi. Böylece Anna Petrohilu ve İoannis mağara için oğrendiler ve Yunan mağara bilimsel şirketinin kurucuları oldu. Yunanista'nın ilk turizm keşif ve haritacılık sistemini kullanılabilir yapmaya başladılar.

Ardada bir çok salondan ve koridordan oluşan, damla taşla süslenmiş, stalagmatik, perde ilgiyi çeken sütunlar muhteşem bileşimler meydana geliyor.

1956 mağara ayısının taşlanmış kemik ve dişleri bulunuyor. Turistik yolun toplamı 1100m ve 14800mk alam kapsıyor. Bilgiler

Adres: Perama

Telefon: 2651081521

Website: www.spilaio_perama.gr

Email: [email protected]_perama.gr

Büyük Gardiko Yanya Arkeoloji Alanı

Tahkimat edilmiş belde- Akropol, Büyük Gardiko üçünden en kuzeyde bulunan Yanya arkeoloji zamanı havzasını koruyor. Arkeoloji Passarona zamanında özdeleşiyor, Molosson devletinin dini merkezinin kuruluşu kral Piro ile ilgili. 3 üncü asrın birinci yarısına M.Ö. sine yerleştiriliyor.

Çağdaş tahkimat edilmiş eserler akropol'un. İç tarafında gerçekleşti Balkan savaşları döneminde.

Bilgiler

Kaynak: Öz yönetim Valiliği, Yanya kıta gelişmesi AŞ 2010.

Adres: Yanya Büyük Gardiko

Kastriça Arkeoloji Alanıl

Kastriça tepesi önemli arkeoloji yeri, batı dağ eteklerinde aynı adlı mağara paleolitik dönemde insan faaliyetine tanıklık etmekte.

İkinci büyük Molosson şehri Tekmon'la özdeleştiriliyor, tarihin ilk senelerinden ikamet edilen alan ve kutsal kalıntılar onaylandığı gibi tahkimat edilmiş klasik arkeoloji Akropol'ün ve sonraki aşamada tepenin en yüksek yerinde bulunuyor.

Bilgiler

Adres: Kastriça

Tapınan Eserler ve Yapılar

Yanya Mitropol Kilisesi - Aziz Athanasios

Şehri Mitropolitik kilisesi Aziz Athanasios'a adanmış. Lithariçia tepesinin kuzeyinde buluyor, göl kıyısında yakın bir sempte, ve bu güne kadar Siarava ismiyle tanınmakta. Bizans döneminden aynı yerde bulunan kilise geleneklere ve ilk bilgiye göre daha eski bir kilisenin varoluşunu evraklardan kastediliyor. 1619 - 1664 Katolik monastırı olduğundan söz ediliyor. 1831 - 32' den bir kaç sene sonra Hursit'in askerleri şehri ateşe veriyor ve Aziz Athanasios'un kilisesi yanıyor, Meleniku'den olan. Mitropolit Ioakim kiliseyi yeniden inşaa ediyor. 18 inci asırdan Epir'in ve Yunanista'nın kuzeyinde mimari bazilik tipi kilise bulunmakt.

Tapınağın iç tarafı, mihrebın üç kemeri, ara oyuklar, kubbe ve yan yan duvarın en aşağı bölgesi duvar resimleriyle süsleniyor. Kutsal mihrabıh duvar resimleri 1835 Yanyalı resamlardan Theodosios ve Konstantino'dan yapıldı, başlığın tanıklık ettiği gibi. Aziz Athanasios kilisesinin templosu 19uncu asırın Epir ağaç oymacılığının örneğinin bir

özelliği. Anastasio Skalisti'nin ve oğullarının Konstantino, Yanni ve Ditri'nin muhteşem eseri, kendileri Koniça Turnavo'dan (Gorgopotamo) gelmişlerdi. Aziz Athanasios tapınağının kuzeybatısında 1909'da çan kulesi inşaa edildi planını çıkaran mimar P.Melirritu.

Aziz Georgio Küçük Kilise

Mitropolitik kilisesinin kuzey tarafında yakın mesafede 1838 de küçük kilise inşaa edildi, Aziz Georgio'nun mezarını barındırmak için, ileride Yanya'y koruyan Aziz oldu. Azizin vüccudu kilisenin girişine yerleştirildi ve mezarı tahtayla kaplandı.

1863 kadar ve birkaç sene sonra küçük kilisenin bulunduğu yerde düzenleme oluyor ve bu güne kadar korunuyor.

Agia Ekaterini (Sina Vakıf Monastı)

Agia Ekaterini monastırı eski Karavatias semptinde bulunuyor. Arhimandrio'nun biraz doğusunda. Agia Ekaterini monastırının Sina vakfını oluşturuyor. İlk tapınak 1771 yilinda inşa edildi ve 1801 restore edildi. 1872 - 1875 yılları arasında restore devam etti zengin ailelerin bağışlarıyla Aleksiu ve Ageliki Papazoğlu. Ageliki Papazoğlu Yanya Skamneli'dendi. Çatısı odundan olan tapınak bazilika tipinde inşaa edilmiş, batı tarafında yükselmiş olanginekonik (dua için bayanlara çit olanyer) bulunmakta.

Agia Ekaterini kilisesinden ömründen görüntüler en önemli ve en eski ikonalar korunuyor, eser 1770'ten küçük tapınakta bulunmakta, resam Ioanni Athanasios'un eseri. Kilisede yeni eserlerde korunuyor 20 inci asırın başından. Monastırın önceden inşaa edilen yapısında iki katlı kurum binalarının keşiş odalerı ve çan külesi korunmakta çevrenin kuzey kısmında. Keşiş odaları son zamanlarda restorasyan edildi.

Kilisenin çan kulesi ve kilise yem!

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya Τ.Θ.1130

Agia Marina (ve Tanrı Şahidi Aziz İoanni Tapınağı)

Agia Marina Yanya'nın en eski semptlerinden birinde bulunuyor Kaluçiani'de. Agia Marina tapınağı ilk defa 1791 inşaa edildi ve 1809 G.Gorgoli ve Stefano Buba tarafından yeniden yapıldı. İngiliz gezginci Thomas Smart Hughes 1813 şehri ziyaret ettiğinde gezi notlarında Agia Marina'yı böyle değerlendiriyor "Yanya'da bulunan en güzel en parlak tapınak". 1820 tapïnak Yanya'yï kaşatan sultanın askerlerinden ateşe veriliyor ve 1929 Veli Bey

tarafından yine yabılıyor. Agia Marina tapınağı 1852'de inşaa edildi. Epir'li Nikolau Zosima ve kardeşleri tarafından bağışlar verildi, giriş kapısındaki gömmeli bir levha ispatlıyor, tahta çatılı Bazilika üç poligon kemer doğu tarafta, batı tarafta işe geniş tapınağa giriş kapısı ve dehliz, üslup görüsü bizans geleneğinden uzaklaşmış veörnegini batı eserlerde aramiş.

Tapınağın templosu tahta oymalı ve altın kaplamalı. Değerli eşyalardan tapınakta bulunanlardan, iki incil yabancı atölyelerde yapıldı. Bir incil 1796'da tapınağa adandı öbürü ise Venedikte basıldı 1791. Agia Marina avlusunun batı tarafında taştan kocaman çan kulesi yükseliyor. Orda oturan sakınlerin yıllarca çabasıyla ve bağıslarıyla inşaa edildi.

Tanri Şahidi Aziz

İoanni Tapınağı

Agia Marina hayranlık yaratan tapınağının avlusunun güney tarafında 1928 küçük bir tapınak inşaa edildi. Aziz İoanniye saygı göstermek için.

Aziz İoannis Epir'den olan Tanrı şahidi Azizlerden birincisi.

Meryem Ana Küçük Klisesi

Agia Marina tapınağının kadınlara ait dua yerinde Meryem Ananın küçük bir kilisesi

bulunuyor. Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu Ioakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Aziz Georgios

Yanya'nın Pargis meydanında bulunuyor. Tapınağın içinde Azizin kutsal kalıntıları korunuyor aynı zamanda şehri koruyan Aziz.

Aziz Georgios 30 yaşındayken Türkler tarafından asıldı 17 Ocak 1838, kule kapısında şehrin yakınında bir çınar ağacında Kurmanio denilen yerde, Hristiyanlığı reddetmeyi kabul etmediği için

Azizin vücudu günlerce asılı kaldığı halde özü bozulmadı, fakat aynı zamanda geceleri başının üstünde aydınlık bir iz vardı, müci'zeler oldu ve bir çok hasta sağlığına kavuştu.

Bunların hepsi Türkleri ikna etti Aziz olduğunu kabul ettiler, çok büyük saygıyla gömülmesine emir verildi, o zamanın Mitropolit'i İoakim tarafından, Aziz Athanasios Mitropolitik tapınağında oldu. Aziz Georgio'nun butsal kemikleri 1971'de başka yere taşınıldı.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitrpoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Aziz Nikolaos Kopanon

Aziz Nikolau Kopanon tapınağı Yanya şehrinin kuzeyinde, şehrin çıkışında Limnopula (küçük göl) Perama yolunda bulunuyor.

O sempte eskiden kadınlar elbiselerini ve velenseleri suda vurarak yıkıyorlardı bu nedenle tapınak Kopanan adını aldı.

Geleneğe göre tapınak Dionisiu Filosofu isyanından evel ateşe verildi, Ali Paşa'ya karşı olan Hürsait operasyonu nedeniyle 1820 kadar harabe olarak kaldı ve 1843 te yeniden inşaa edildi.

Girişin güney tarafında gömmeli oymalı bir başlık tanıklık ettiği gibi tapınağı yaptıran Nusios Hrisos esnafın, teknisyenlerin, fes imal edenlerin ustabasısıydı. Tapınak efanelerle ve şehrin tarihsel dramatik olaylarıyla bağlanmış.

Geleneklere göre Efrosini hanım hapise atıldı on beş soylu hanımla beraber, gölde boğulmadan evel.

Tapınağın avlusu Noti Boçari hakimiyeti altında Suliotes Karargâh kurma yeri olarak oluştu, o sürede Sultanın silahlı kuvvetleriyle Ali Pasa'ya karşıydılar 1820.

Şehrin kurtuluşundan biraz evel 1912 Aziz Nikolau tapınağında silâh donatımı gölün ortasında toplanıyordu. Söylenenlere göre silah donatımı hayvan tulumlarına sarıp taşıyorlardı.

Tapınağın kadınlara ait olan duayeri, çatısı restore mazeretiyle tahta kaplamalı silah deposuna değiştirilmişti.

Tapınağın ağaç oymalı templosu görülmeye değer, çağdaş ikonalarıyla ve duvar yazısıyla Piskoposluk ikonası Yanyal resam Theodosio'nun. Tapınağın değerli eşyalarından biri gümüş kutsal emanet sandığı. 1784 Kalarritino'dan olan gümüştü Nikolao Pontiki tarafından yapıldı.

Şimdiye kadar Yanya bölgesinde kilise ve mezarlık olarak faaliyete.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli.

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Aziz Nikolaos Çarşı Kilisesi

Aziz Nikolaos tapınağı çarşıda Aneksartisias (bağımsızlık) sokağında bulunuyor. "Aziz Nikolaos Lutru" ismini taşıyor çünkü yakınlarda ilk hamam (lutro) bulunuyordu.

Tapınak belirli yerde 17 inci asırın başından bulunuyor, Recep ağanın oğlu tarafından 1630 yıkıldı. Tapınak yeniden 1647 - 1749 yılları arasında yeninden inşa edildi, fakat 1820

Ali Paşa zamanında çıkan olaylarda Sultanın askerleri tarafından ateşe verildi. Zosimadon ve G.Hacikosta kardeşlerin bağışlarıyla 1837 Aziz Nikolaos kilisesi inşa edilmeye başlanıyor.

Büyük alaka görmeye başlayan kilise tahta çatılı Bazilika, taşınabilan ikonalarda olaka görmeye başlıyor, Piskoposluk ikonalar Rusya'dan getirilmiş, Nazarinon resamlarından etkilenen Georgio Hacikosta tarafından 1841 tapınağa bağışlanıyor. Rusya'dan getirilmiş tapınakta bir çok büyük ikonalar saklanmakta. Tapınakta bulunan değerli adaklardan enönemlileri G.Hacikosta'nın, aynı zamanda bir mubaret kadeh, bir tepsi 1828 de Rusya'dan gelen eserler.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Meryem Ananın Vefatı (Arhimandrio)

Arhimandrio tapınağının monastırı Meryem Ana Vefatı kilisesine adanmış. İsim her ihtimale karşı Yanya'da bulunan monastırlardan daha önde bulunmasından dolayı kaynaklanıyor monastırda başrahip arhimandrit kalıyordu. Başka bir değerlendirmeye göre monastırın ismi kurucunun isminde kaynaklanıyor. Sözü edilen tapınak 1383 başrahip Gavril'in İstanbul'a gidiş bebebiyle imparator Manuil B' Paleoloğo ile karşılaşıyor. Gavril döndükten sonra Yanya Mitropolü oluyor.

Arhimandrio 15 inci yüzyılın sonlarında kadın monastırıydı, monastırda bulunan rahibeler dokumacılık ipek imalatında ve keten kumaşlarında ünlüydüler. Bu gün tapınak büyük kubbeli Bazilika biçiminde, doğu tarafta üç kemer ve batıta dış dehliz bulunuyor. Elefterio

Buloyianni tarafından 1885 olan duvar resimleri mukkades kısmını süslüyor, kuzey tarafta bulunan parmaklıklarda ise bulunan süslemeler 19 inci asırın son on yıllık süresinde oldu. Tapınağın son duvar resimleri 1986 oldu. Arhimandrio'nun avlusunda bulunan. Küçük Aziz Fanurio kilisesi 1956 inşa edildi.

Güneyanadolu tarafında Arhimandrio tapınağının yakınlarında kale şeklinde çan kulesi yüklesiyor 1915 inşa edildi.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropolu

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Perivlitu Meryem Ana Vefatı Kilisesi

Perivlitu kilisesi Meryem Ana Vefatına adanmış, şehrin güney girişinde yüksek olmayan bir tepede inşa edilmiş. İlk zamanlarda katolik tapınağıydı 1647 Epifanios Başrahip kurdu.

1568 - 1648 Yanya'da Epifanios Başrahip doğdu, fakat daha çok Venedikte ikamet etti abisiyle beraber ticaretle uğraştı. Kendi masrafıyla kitap basımıyla ilgilendi çok okumuş olmadığına rağmen. Yanya şehrinin içinde Perivlito'dan başka Epifanio okulunuda kurdu.

Başlıktan anlaşıldığına göre kapının güney kısmında mezarlık kilisesi olan Perivlito s bulunmakta, 4 Ağustos 1770'de Kosmas Etolos burda ders vermekleydi. Perivlitos kilisesi kubbeli Bazilika olarak inşa edildi. Kilisenin ortası kubbeyle fakat yan tarafları daha az yüksek kubbelerle kaplı. Kemerin duvar resimleri ve kutsal yer 1842 inşa oldu, Yanyali resamlardan Teodosio ve Konstanti'nin oğlu tarafından süslemeli oval oyuk bir başlıkta yazıldığı gibi, ve Büyük Arhiera'nın resminin aşağı tarafında görüldügü gibi.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yanya, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Kutsal Monastır Peristeras Durut

Kutsal Monastır Aziz Georgios Peristera Duruti Yanya'nın üniversite sitesinde bulunuyor yemyeşil bir görünüm içinde. Eskiden çok büyük felaketlere katlandı. Bu gün restore edilmiş, yalnız Aziz Georgios'un tapınağı değil kütüphane, kongre salonu, yemek odası v.s.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Aziz Georgios Hanesi

Aziz Georgios'un işkencesinden sonra 17 ocak 1838 inançlı olanlar evini ibadet yeri yaptılar. O dalardan biri küçük bir kilise haline getirildi. Mavrogianni 84 sokağında bulunuyor.

Genç çile çeken Aziz

Georgios'un Kutsal Yeri

Kale'nin ana giriş kapısında bulunuyor. Genç çile çeken Aziz Georgios bir kaç metre daha yukarda asıldı (Yanya'yı koruyan Aziz oldu) 17 Ocak 1838

Bilgiler

Adress: Yanya adasında

Evangelistk Kilisesi

Evangelist kilisenin binası 1935 inşa edildi ve Samuil sokkağında bulunuyor. Evangelist toplumu 1895 resmen kuruldu, 1879'dan beri Yanya'da inci yazarları bulunuyordu. İlk resmi olmayan toplumun kurucusu stavro Mihailidi. Bu gün Yanya kilisesinin inançlı onlarca insanı Yanya'da canlı bir toplum oluşturutor.

Bilgiler

Adres: Yanya adası

Kaynak: Yanya Övgüsü Anastasios Papastavru

Musevi Sinagogu

"Eski Kutsal Yanya Sinagogu" en eski ve en büyük binalardan birinde barındırılmakta,eşit binalar Yunanista'nın başka yerlerindede bulunmakta (Kerkira - Halkida - Rodos). Anıt dik dörtgen altan desteklenen gök kubbeli ve bir çok pencereden oluşuyor.

Binanın restoresini ilgilendiren gömmeli tabeladan başka ne zaman restore edildiği belli değil. Her ihtimale karşı eskiden olduğu yerde inşa edildi. Kalenin dışında Yanya şehrinde ikinci bir sinagog bulunuyordu (Ariaki sok ve Yıosef - Eliyia).

Yanya'nıMüsevi cemaati Bizans döneminden anılıyor. Bizans fermaninda imparator ikinci Androniko "özgürlük ve dokunmasızlık".

Yanya şehrinin Yahudelerinide tespitliyordu. İspanya'lı Ferninando ve İsabella'nın kovus, turmalarından sonra bir çok İspanyalı Yahudi Yanya'ya kaçtı.

Nazizm kovuşturmasına kadar Müsevi cemaati tarihi ve yöresel ekonomiyi etkiledi.

On yıllık bir süre içinde 60'lara kadar Müsevi okulu faaliyeteydi, fakat günlerimizde yalnız mezarlık, Müsevi sempti ve kalenin sinagogu mevcut.

Bilgiler

Adres: Jüstinyen 16 Kale.

Sinagogu ziyaret etmeniz için Yanya Müsevi cemaati danışma bürosu 2651025195.

Monastırlar

Yanya gölününü ada monastırları

Panteleimon Monastırı ve İnkilap dönemi Müzesi

Monastır adanın kuzey kıyısında bulunuyor, Prodromos monastırından az bir mesafede. Apsaradon öz yaşam öyküsünde yazıldığı gibi öncede inziva yeri bulunuyordu. 16 ıncı asrın başında Prodromos monastırı kurulduğunda Aziz Panteleimon'a adandı. Kurum binaları asırlar sonra feleketlere uğradı.

Tapınağın felaket için 19 ıncı asrın başında kayaların yükselmesi ve uçuruma düşmelerı, Gezgin W.Leake göre Ali Paşa'nın müdahalesiyle zengin Yanyalı ailelerin masrafları karşımalarıyla tapınak restore edildi.

Ali Paşa hatayatının son zamanında monastıra sığındı ve Sultanın askerlerinden monastırın keşiş odalarında öldürüldü 1822.

Tapınağın bu günkü görünüşü 19 uncu asırdan. Muhtemelen Ali Paşa'nın öldürülmesi 1822 olaylarının yarattığı barışıklıklara bağlı.

Monastırın avlusunda iki bina keşiş odalarıyla korunuyor son zamanda restorasyon oldu. Kuzeyde bulunan keşiş odası başrahip dairesi olarak faaliyeteydi. Eski tip koleksiyon ve olarak faaliyeteydi. Eski tip koleksiyon ve el yazısı adanın monastırlarında.

Güney tarafta bulunan keşiş odası geçiş ile Prodromos monastırıyla birleşiyor, Ali Paşa orada öldürüldü ve bu gün inkilap devrinin müzesini barındırıyor.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yannına, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Spano İnsansevenlerin Aziz Nikolaos Tapınağı

Adanın batı kıyısında bulunan monastır insansevenlerin vakfıdır, İstanbul'un asil ailelerinden biri 1204 Yanya'ya yerleşti.

İnsansever ailesinin ünlü temsilcisi Mihail önemli kahya ve papaz Yanya Mitropolisini kurdu (veya restore etti) ve Aziz Nikolaos monastırını 1291 - 1292. Monastır 16 ıncı asırda zirvedeydi, insansever rahip Neofito ve İoasaf ilk adımı attılar, monastır kilisesinin orta kısmı restore büyütüldü veduvar resimleriyle süslendi.

İnsansever monastırı için belki en önemli Epir'in Bizans döneminden sonra duvar resimleri bulunuyor, eserin baş tarafını ve resim incelemesini yapan Yunanistan Kuzeybatı okulu, Yanya okulu Thiva okulu olarakta tanınmış, kökenleri bilinen resamların isimleride tanınmış.

Görülmeye değer daireler diş dehlizin batı bölümünde, ve kuzey bölümünde geleneklere göre gizli okul bulunuyordu.

Geniş anlamda muhteşem sanat resimleri duvar resimleri, insansever monastırın örneği olmuştu, resimli fihrist sonraki resamlar için.

Resimlerin bir çoğu orjinalleridir. Resimlerin arasında yedi filozof dikkati çekiyor (Platon, Apollon, Solon, Aristotelis, Plutarhos, Hilon,Thukididis) dış dehlizin batı tarafında.

Eski Yunanlıların bu simaları Hristiyanların ön görüleri diye ileri sürülüyordu.

Nadir delil meydana getiren geniş bilgileriyle ve devrin teolojik bilgilerini resimli programı Muhtemelen İoasaf Filanthropinos yaptı.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yannına, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Bilgiler Kutsal Yanya Mitropoli

Tilio Veya Stratigopulu Monastırı.

Monastır adanın batı tarafında bulunuyor insansever monastırından çok az bir mesafede. Monastırın tarihi ile ilgili çok delil bulunmamakta. Muhtemelen 13 üncü asırda kuruldu Stratigopulo ailesi tarafından, insansevenler İstanbul'un aristokrat ailelerindendi. 1204 den sonra Yanya'ya yerleştiler böylece şehrin egemen yönetmenliğini aldılar. Osmanlı

egemenliği zamanında monastır Tilio ailesiyle bağlandı. Kilisenin orta kısmı 13 üncü asrın sonunda inşa edilmeye başlanıyor, ilginç duvar resimleriyle süsleniyor ve 1542/3 "ermişliğe varan" Nifon ve Sofroniu tarafından anlatım masrafları ödeniyor, delhizin güney kısmında bulunan yazıya göre. Tapınağın resimleştirme programı genel olarak kutsallaştırılmış şekiller azizlerin bedenlerini kapliyor, azizlere ait kısım en aşağıdakitarafı kaplıyor, Hazreti İsa'nın ve Meryem Ana'nın hayatından alınmış görünümler yüksek kısımda bulunuyor. Dikkate değer alçılı madenden işlemeler Hazreti İsa'nın simasıyla göğsunde azizlerin bedenleri, bunun aynısını insansever monastırındada görebiliyoruz.

Fakat süpriz yaratan konu kemerin oyuk kaplaması, Kutsal mihraba kadar orda peygamber İzakil ve Avakum'un hayalleri resimleştiriliyor. İki peygamber resimlerde hayranlıkla Hazreti İsa'ya bakıyor nasıl şöhretle nasıl Kutsal Melekler Meclisi'ne görülüyor, Kutsal kuvvetlerle kuşatılmış dört Evangelistin açıklaması.

Kilisenin ortasında ilginç tahta oymalı templosu bulunmakta. Epir atölyesinde yapılmış eser 18 inci ve 19 uncu asırdan.

Bilgiler

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yiannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Meryem Ana Eleusa Monastırı

Yakın bir mesafede insansever Tilio monastırının batı tarafından Eleusa monastırının bina kurumu bulunmakta. Bu monastır baştan Aziz Nikolao adanmış, tanınmış Methodi ve Giumato monastırı olarak Osmanlı Egemenliği döneminde Epir'li aileleri'nden biriydi.

Panagia Eleusa'nın mücizeler yaratan ikonası monastıra taşınması nedeniyle sunma değişikliği oldu, başta Agia Paraskevi monastırında Yanya'da korunuyordu.

Monastır cami olduğu zaman ikonc kayboldu ve 1584 rahibe Parthenia tarafından bulundu, kendisi adada bulunan Aziz Nikolao monastırına taşıdı. Tarihi dellilere göre monastırın kurulmasından ve ilk çalişma (ayin) döneminden hiç bir şey kurtulamadı. Fakat

16 ıncı asırdan evel kurulduğu kastediliyor, geleneklere göre ikononın taşınması tarihlendirilmesi ilk fazda duvar resimlerinden belirleniyor. Monastırın muhteşem koleksiyonu var. Aralarında Mücizeler yaratan Meryem Ana Eleusa ikonası ayırt ediliyor. Glikofilusa ikonası 1500 tarihlendiriyor, gümüş kaplaması kurtulabilmiş, eser gümüşçü Kallorintinu Diamandi'nin, kilisenin ortasında bulunan eserlerden başka avluda taştan keşiş kurum binaları bulunmakta, günlerimizde restorasyon yapıldı.

Muhtemelen burada kilise Yanya Mitropol müzesi barındıralacak, adanın monastırlarından ikonalar sergilenecek.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yiannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Tecelli Monastırı

Monastır anadolu_güneyanadolu tarafında Eleusa monastırından küçük mesafede bulunuyor, monastırın son ayini Sultan askerlerinin felaketinden Ali Paşa'nın fethiyle bağlanıyor. Bu gunku Tecelli monastırının kurum binalarının büyük bir bölümü son ayinin oldu süre içinde tarihlendiriliyor.

Fakat monastırın mühürü 1656'da tarihlendiriliyor ve monastır cemaatinin daha evel aynı yerde olduğu belirleniyor.

17 inci asırın belgelerine göre Venedik arşivlerin korunmakta olduğu, monastıra olan bağışlardan bulunup ispatlandı, Venedikte ikamet eden Yanya'dan.

Fakat monastırın büyük zirvede olan süresi 19 uncu asrın ikinci yarısında çok yakınında bulunan Eleusa monastırının birleşmesine yerleştiriliyor.

O sürede 1872 papaz okulu kuruluyor, kiliseden başka papaz okulu binası bulunmakta, restore edildikten sonra kütüphane ve kungre salonu olarak faaliyete.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yiannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Aziz İoanni Prodromu Monastırı

Monastır adanın güney tarafında bulunuyor beldeden çok az bir mesafede. Tarihi dellirler Theofani ve Nektario Apsara kardeşlerin öz yaşam öykülerinden sağlanıyor, asil Epir'li aileden gelmeydiler ve Bizan döneminde bazı üyeler önemli rütbelere sahiptiler. Aziz İoanni monastırının kuruluşuna dair tarihi dellirler bulunmamıştır. Fakat 18 inci asrın sonunda şarapçıların sendikası ile bağlantı sağlandı, duvar resimlerinin 1789 yapılmasına katkıda bulundular.

1821 - 1822 Sultanın askerlerinden monastır felakete uğradı.

Çalışmalar iki fazda oldu 1824 ve 1891 hancıların sendikasıda katkıda bulundu, aynı zamanda monastırla bağlantılıydı.

Monastırın orta kısmı dik kayadan inşa edildi aynı yer rahiplerin toplumdan uzakta yaşama yerleriydi.

Tapınağın iç kısmı duvar resimleriyle kaplandı 1789 başrahip Anastasio Vasiliu Valkanu ve sendika şarapçılığın üyelerinin bağışlurıyla oldu, girişte bulunan tabelanın verdigi bilgiye göre. Giriş katında bulunan keşiş odaları yeni restore edildi.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yiannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Profiti (Peygamber) İlia Monastırı

Doğrudan gölle ilişkisi olmaya tek monastır Profiti İlia monastırı. Monastıra ait tarihi

dellirler çok az Bizans'ın sonra döneminde muhtemelen yapının ilk onarımı oldu, 1821 -

1822 Sultanın askerlerinden felakete uğradı. Tapınak bir kaç sene sonra yeniden inşa edildi, muhtemelen kürkçülerin sendikası katılımıyla, monastırın onarımı ve özenli çalışmalar onlara aitti. 19 uncu asrın ikinci yarısında, yeni yapıya eski tapınağın kutsal kalıntılarıda katıldı, güney kısmın duvarcılık bölümünde görüldüğü gibi tuğlaların arasına giren bağlantılar dikey ve yatay şeklindeydi.

Bu gün kilisenin orta kısmı tahta çatılı yarım yarım daire şeklinde, kemerin güney kısmında, batıda dehlizin bulunduğu kuzeyde buluna küçük kiliseyle iletişim kuruluyor. Dehlizin güney kısmında küçük bir keşiş bulunmakta. Tapınağın iç tarafında değişik fazda duvar resimleri bulunmakta.

Güney bülümünde bulunanlar 1883 oldu Yanya'lı resamlardan Theodosios ve oğlu Konstantino tarafından, bu gün az duvar resimleri bulunmakta.

Tapınağın duvar resimleri çoğunlukla 1918 resam Polikarpo ve Konitsa'nın Hionades tarafından verildi.

Bilgiler

Kutsal Yanya Mitropoli

Adres: Patriarhu İoakim Γ' 10, T.K.45221

Yiannina, Τ.Θ.1130

Telefon: 2651025949

Kutsal Tapınak Aziz Elefterios

Kutsal tapınak Aziz Elefterios beldenin iç tarafïnda bulunmakta, gömmeli tabelada kuruluş tarihi yazılmakta 1901

Bilgiler

Adres: Yanya Adası

Aslan Paşa Cami Belediye zesi

Etnografya Belediye Müzesi kalenin içinde bulunuyor, Aslan Paşa camisini barındırıyor.

17 inci asrın başında Aslan Paşa tarafından inşa edildi. Yanya'da 1600 - 1612 tarihleri arasında liderlik etti. Geleneklere göre Aziz İoanni kilisesinin yerine inşa edildi. Aslan Paşa camisi büyük bir dini eğitim grubu, bu gün aynı adlı Türbe, Mendrese ve aş evi mevcut. Uzun ömürlü tarihi boyunca Hiristi yanlar, Müseviler, Müseviler kalede ikamet edenleri temsil ediyordu.

Eşyalar asil ailelerin bağısları 18 inci - 20 inci asırda tarihlendiriliyor, çanaklar kullanışlı ve süslemeli bir çok madenden ve porselenden. Ayrıca Osmanlı egemenliğinden silah ve giysiler mevcut. Eşya koleksiyonunda Hristiyanlık dellilerinden gümüş kilise çanakları bulunmakta, papaz giysileri ve kilise kitapları Arhiepiskopos'un koleksigonundan.

Müsevi koleksiyonundan yapıdan bölmeler ve eski sinagogtan giysiler v.s. sergileniyor.

Müslümanlık dellilerin orta kısımda sergileniyor. 16 inci 17 inci asırdan Anadolu kumaşlarıbulunuyor, eşyalar keresteden ve fildişinden, Ali Paşa zamanından bronz eşyalar ve Müslüman kitapları.

Camiyi kapsayan alanda bir barut deposu, Dionisiu Filosof mağarası, asil Türklerin mezarlıkları ve orta çağ kalesi mevcut.

Belirli Akropol'ün çok yakınında 3 önemli anıt bulunmakta, Osmanlı Egenliği döneminden bir hamam, Osmanlı kütüphanesi ve Sufari Sarayı.

Kaluçiani Camisi

Kaluçiani camisi meydanın merkezinde bulunuyor aynı adlı şehrin beldesinde. Duvarda bulunan yazıya göre cami 1740 Yanya Valisi Hacï Mehmet Paşa tarafından inşa edildi, inşa edilen yerde önceden mecid bulunuyordu.

Araştırmacılara göre cami ismini Dionisiu Filosof'un ayaklanmasından sonra 1611 Eylül ayında aldı. Caminin ismi Türkçe kelimelerinden oluşuyor (çeşme = vrisi, kan = ema).

Böylece Filosof isyanının feci sonucunu ispatlıyor Yanya'da yaşayan Hristiyanlar için.

Fakat her zaman olduğu gibi çevreyede ismini verdi zaman geçtikçe Koluç(z)ziasmi - Koluçiani oldu. Bunların hepsi 1874 - , 1878 belgelerinde yazılı bulunmakta. Paisio (1690)

E.Çelebi (17 inci asır) ve I.Labridi (1868) tarından aulatılıyor.

Yanya şehrinin kurtuluşuna kadar cami 1913 faaliyeteydi. Kurtuluşuna sonra mülkiyet Ulusal Bankaya geçti, bir müddet için şehirler arası ötobüslerini barındırdı ve daha sonra ucuza satıldı.. Son zamanlarda kültur Bakanlığına devredildi, gelişmesi için çalışmalar oldu Anıt görüntüsünün gelişmesi için acemi yapıların birikimi uyumsuz caminin kullanışı uzaklaştırılması.

Veli Paşa Medrese Ve Camisi

Veli Paşa camisi Lithariçia tepesinin güneyinde bulunuyor, büyük bir alanın ortasında, güneyanadolu tepesinin kenarında, anadolu tarafındaki dağ eteklerinde şekilleniyor, yayla merkezinin "üst şehrinde".

Güneyde ve anadoluda alanlarda beldeler gelişiyor Plithokopio ve Çiekur. Kuzey tarafta inşa edilmiş olan Medrese ile temelsiz saray cemaatleri oluşuyor. Ali Paşa'nın oğlu Veli tarafından inşa edildi. Cami büyük dörtgen kubbeli salondan oluşuyor. Batı tarafta kapalı bir geçit bulunmakta, daha sonra kapatılıyor daha önceki görüşlere göre açık olduğu ispatlanıyor. Kurtuluştan sonra konaklama yeri oldu ve kültür Bakanlığına verildi, daha sonra cami binalarıyla beraber Medrese ve aşevi Bakanlık tarafından Yanya'ya verildi.

Medre Veli Paşa camisinden çok yakın bir mesafede.

18 inci asrın sonlarında Ali Paşa Medreseyi inşa etti, bir dini merkezi bütūnlemeye uğraştı, oğlunun Veli sarayının yakınında teoloji ve felsefe eğitimi görenler kalıyordu. Okul mehtepten daha üstündü. Veli Paşa'nın Medresesinde bu gün Milli direniş müzesi barındırılıyor.

Osmanlı (Türk) Aş evleri

Az mesafede Yanya'nın Kültür Merkezi bina grubu bulunmakta. Türklerin aş evleri 18 inci asrın sonunda veya 19 uncu asrın başında Ali Paşa'dan ve oğlu Veli tarafındandan inşa edildi, Ali Paşa sarayında çalışanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tepenin düz ve en alçak yerinde inşa edildi.

Dik dörtgen büyük boyutlu bir bina. Askerlerden kullanıldığı zaman bir çok müdaheleye katlandı. Yanya belediyesinden sağlamlaştırma çalışmalarından sonra 1995 - 1997 sūresinde oldu. Bu gün kültür Merkezini barındırıyor.

Lithariçia Ateş Hattı

Lithariçia ateş hattı aynıadı taşıyan alçak bir tepede inşa edildi, az mesafede kalenin kuzeybatısında bulunuyor. Dikkati çeken eser Osmanlı İmparatorluğunun mimari tahkimatının bir örneği, Ali Paşa tarafından inşa edildi 1800. Ateş hattı bir sürü başka tahkimatı kayalık tepelerde inşa etmişti, tepenin ve kalenin arasında, kale şehrin önünde bir koruyucu çember oluşturdu, ön sırada savunma için Ateş hattın duvar yapımı sağlam taştandı. Üsten görünüşü dik dörtgen şeklindeydi, ve bir çok aşamada düzenlemeliydi.

En üst bölüm toplarla kedarik edilmişti,en aşağı bölümde ise koruganlar bulunuyordu. Kalıntılarda büyük çift merdiren bulundu batı kısmında temizlendiği sürede 1983. Kubbeli sağlam tavan Ateş hattının savunmasını tamamlıyordu. Tepenin en üst kısmında Ali Paşa 1805 büyük bir saray inşa etti planını mimar Freymald yaptı, Venedikten davet etti

aracılığın Yanya'dan tüccar İoanni Stavru yaptı. İngiliz araştırmacıya göre saray o kadar büyük olmadığı halde Sultanların sarayları gibi Boğazda, muhteşem manzarası vardı. Kubbeli olan yerde önce Ateş hattı bulunuyordu, günlerimizde kafe ve restoran olarak faaliyete.

Sufari Sarayı

Sufari sarayı 1815 - 1820 yılları arasında Ali Paşa tarafından inşa edildi, kalenin surlarıyla birlikte. Konaklama devrinden en önemli yapilardan. Büyük ve etkileyici yapı Osmanlı Hamamının karşında,kalenin dışında Akropol'ün Kuzeyanadolu tarafında bulunuyor Ali suvari okulunu barındırıyor, iki katlı, taştan inşa edilmiş dik dörtgen görünüşüyle. Yapıda sağlamştırma ve restorayon ayrıntılı çalışmalar oldu. Günlerimizde Devlet Arşivi binasını barındırmakta.

Hamam

Hamam Akropol'ün kuzeyanadolusunda kalenin dışında bulunuyor, kütaphanenin güneyinde.

Osmalı İmparatorluğunda 17 inci yüzyılın en son mevcut olan eseri. Görünüşe göre en kuzey kısımda bulunan hamamin yerini almış.

Bina sonradan bir cok müdahaleye uğradı, doğu taraftan bir büyük dört köşe salondan oluşuyor, arada uzun dar kamaralı alan, hamamın özel salonu, kamaralı su deposu ve suyun ısıtılması için fırınlar.

Hamamın özel salonunun zemini taştan ve sütünlarla destekleniyor, bunların bir çoğu günlerimize kadar mevcut, kilden yapılmış borular suyun akışını ve alanının ısınmasını sağlıyordu. Binanın anadolu kısmı bu gün yeni yapı bulunuyor, suyun ısıtılması için "stalaktik" ve kamaralı su deposu bulunuyor. İslam dünyasının süsü ardarda olan yüzeyi binan duvarlarını süslüyor. Günlerimize kadar mevcut olan, yarı yıkılmış durumda buluna yapı, bazı zamanlarda olan müdahalerde (perimetrik duvar yapımı kubbelerde, sağlamştırma, ve dekoratifler).

Osmanlı Kütüphanesi

Osmanlı Kütüphanesi Akropol'ün kuzeybatı tarafında inşa edildi. Medrese ve Vesta ile bağlanıyor çok önemli dini eğitim grubu oluşturuyor. Çok sayılı el yazması, basılı kitapların olması önceden olan bilgilere göre binayı kütüphane olarak nitelendiriyor.

Girişin sağ tarafında, okuma salonu, iki küçük salon solunda dar kubbeli geçit ve binanın ön cephesini nitelendiriyor, sütünle destenklenmiş oy kaplamalı taştan olan bir ölçekte son buluyor. Ölçeğin yapısal görünüşü iki farklı yükseklikte bulunan oyla asağıda olan merdiyen çağanlığı, kemerle kapanmış olan girişi binanın zeminini ve alanlarını düzenliyor. İki küçük dairenin birer vestası var. Aralarındaki korüdor Kuzey kısımda bulunan büyük dörtegen kubbeli salona ve okuma odasına açılıyor. Dış tarafın geçitinde oda sütünleri konik şeklinde kubbeli çatısï bulunuyor. Bina bir çok pencereyle aydınlanıyor.

Hazine

İç kalenin merkezinde Agi Anargiri tapınağının çok yakınında geleneklere göre Hazine binası bulunuyor. Çok ilginç bir yapı Ali Paşa sarayının bina grubuna aitti, yapının çok yakınlarında güney kısmında cesedi bulundu. Güney kısmının batıkenarında kubbeli yol açılıyordu muhtemelen yan taraftaki alana kadar, daha sonra şekil değiştirip bu günkü Aziz Anargiri oluyor. Bina 8 inci eski eserler binasında o zamandan beri o alanda gümüş sergisi barındırılıyor.

Piskopos Spirido'nun (1873 - 1956) ve Konstantin İoannidi'nin (tanınmış gümüştü ailelerinden). (1907 - 1965) bağışlarıyla iki önemli eşya sergisi bulunuyor. Trika Velli Dogariti (1925 - 2007) ailesinin bağışlarıyla değerli mücehverlerle sergi son zamanlarda zenginleşti. Sergiyi tamamlayan gümüş imalathanesi Yanya cemiyeti veya "Yanya sanatı" yardımıyla kuruldu. Hazinenin sergisi gümüş sanatı ile bağlantılı, Bizans döneminden sonra Yanya'da çok büyük bir gelişme. Epir'de bulunan imalathaneler çok büyük eserler verdi (mücevher - mutfak eşyaları - silah v.s.) Kilise içinde (haçlar - kutsal bardaklar - kutsal kalıntılar v.s.). Ziyaretçi sergide sanat çalışma şekli için (kabartma - dökme - emoye) önemli bilgiler alabiliyor.

Fetihe Cami

İç Kale Akropoli'sinin güney tarafının en yüksek noktasında Fetihe camisi bulunuyor. Geleneklere göre cami önceden orda bulunan Bizans tapınağının yerinde inşa edilmişti. Bizans tapınağının kutsal kalıntıları ikimermer sütün 13 üncü asırın ve gömmeli mihrab.15 inci asırın kaynaklarının değerlendirilmesine göre, Yanya'nın Osmanlı İmparatorluğu fethinden sonra 1431 ilk müslüman meciti Fetihe adını aldı. Değefrlendirmelere göre "Fetih" Türk kelimesi ile ilgili. 17 inci asırda Calali Paşa caminin inşaatı için bütün masrafları karşıladı. Tarihi kaynaklara göre ziyaretçileri etkileyen muhteşem bir cami.

Caminin restorasyonu için 1770 yılları sonunda çok az arkeoloji delliler bulunmakta. Asırın sonunda dini hayatın önemi kazanıldı iç kale'nin Akropoli'sinde ve 1795 yıllarında Ali Paşa tarafından restorasyon edildi. Sarayın tapınağı olarak ve dini hizmet vermesi için son senelerde 8 inci eski eserler binası tarafından bir çok sağlamlaştırma ve restorasyon işleri yapıldı.

Ali Paşa'nın Mezarlığı

Cami'nin kuzeybatısında bulunan tapınak Ali Paşa'nın ve eslerinin mezarlıklarını barındırıyor. Dik dörtgen plomlı iki bölüme ayrılma mezarlıklar, ilk bölümde mezarlıklar bulunuyor. Mezarlık ilk defa inşa edildiği zaman Ali Paşa'nın başı olmayan cesedi bulunuyordu, mezarlık muhteşem ve ilgi çekiciydi.

Bulunan demir dövmeli parmaklık, orijinal demir dövmeli parmaklığı yansılıyordu. 1940 kadar mevcuttu.

İç Kale'nin Aş Evleri

1815 - 1820 yıllarında yapı muhtemelen Ali Paşa tarafından inşa edildi. İç Kale'nin güneyanadolu tarafında mevcut olam en önemli yapılardan biriydi. İç kale'nin Osmanlı tahkimat grubunun evlerini teşkil ediyordu. Binanın yalnız - giriş kattı var. Taşla inşa edilmiş dik dörtgen planlı ve kubbeliydi, evlerin ilgi çekici bacaları vardı. İç kısımdaki alan büyük sütünlerle kemerlerle iki uzu alana bölünüyordu. Kuzey taraftaki duvarda küçük bir su deposu (sarnıç) belirleniyor. Aş evlerin iç kısmına hizmet veriyordu. Alanın aydınlanması için uzun dar pencereler bulunuyordu. Osmanlı ve Yunan ordusunda müdahaleye uğradılar fakat ilk görünümleri değişmedi. Binada genel olarat sağlamlaştırma ve restorasyon oldu. Günlerimizde iç Akropol'in arkeoloji alanının büfesini barındırıyor.

Bizanio Tahkimati

Osmanlıların fethedilemeyen kaleleri Bizanio'nun en yüksek tepesinde bulunuyordu. Alman Başkomutanı'nın Golç (Von Der Goltz) denetimiyle inşa edildi 1909 - 1912 seneleri arasında fakat savaş süresindede. Osmanlılar savaşı bekliyordu çünkü önlemler alınmıştı. Tahkimat betonarme malzemeleriyle inşa edilmişti. Yarım daire ve mermi yolu şeklindeydi.

Gizli bir taraftan hücum olabilirdi, ateşli silah çıkışından görülebilirdi. Ateş atan nişan aldığı zaman yalnız başını çıkarıyordu. Tahkimat güney tarafa doğru bakıyordu, toplarda o tarafa döndürülmüştü.

Çünkü bazı taaruzlar o taraftan bazılarıda doğu taraftan bekleniyordu.

Bilgiler

Adres: Bizanio tepesi

Giris Serbest

Bizani Atı

Bizani oto yolundan 100m yükseklikte. Bizani kardan savaşçılar tepesinin karşısında bulunuyor. Bizani savaşçıların anıtı Yunanista'nın ve dünyanın bir çok yerinden insanların kurban olduğunu dikkatle bakıyor sanki küçük bir münyon ekmegi bizler için.

Anıt galibiyet anıtı 1961 - 1962 yılları arasında inşa edildi. Sanatkar L.Lamera tarafında yapıldı. Kuzey kısmında sahneler önemli olaylarla 

Yunan tarihinden ve daha çok Epir'in tarihi ile bağlı, güçlü ve ilginç olanlar : Gemi Salamina deniz savaşından - Zalogu dansı - Bizanio savaşçıları ve 1940 savaşçıları, Epir tarihi ile ilgili başka simalar mesela Pirros - B.İskender - Venizelo - konstantin gibi.

Bilgiler

Adres : Yanya Bizani'si

Giriş Serbrst

Lorentzo Mavili (Driskos) Atı

Lorentzo Mavili şairin ve savaşçinın anıtı (anıtta kemikleride yerleştirilmiş).

Vasilika cemaatinin sınırında bulunuyor, Yanya'nın biraz dışında Drisko tepesinde. 28

Kasım 1912 de Yedi adalardan kökenli sair Garivaldinos gönüllülerle Osmanlılara karşı Yanya'nın kurtuluşu için savaştı. Kerkira'dan olan (İspanya kökenli) şair 1860 Eylül ayında İthaki'de doğdu, 28 Kasım 1912 de Drisko semptinde şehrin kurtuluşu için savaştı.

Drisko savaş meydanında 28 Kasım 1912 ve daha önce o bölümün yönetimini üstüne almıştı (liderli daha evel yararlanmıştı).

Lorentzo Mavili kahramanca savaşarak şehıd düşmüştü. Savaşçı ark***** Niko Karvunini'ye göre.

Şairin son sözleri şunlardı "Bu savaştan çok saygı bekliyordum ama Yunanistan için hayatımı feda etmek çok büyük bir saygıydı"

Bilgiler

Adres: Drisko tepesi

İlginç Mimari Binalar

Yanya Şehrinin Belediye Binası

Günlerimizde bina Yanya Belediye binasını barındırıyor, 1938 inşa edildi, Ulusal Bankanın bölgesel bayiliğini barındırması için.

Çok senelik yarihi ile bina zamanla üst düzeyde bulunan kişiler için kullanıldı, bilimsel dernek ve Zosimea kütüphanesi olarakta kullanıldı ve sonunda Yanyalı'ların Belediyesine devredildi. Eser büyük mimarın Arkistoteli Zaho'nun.

Yanya Bölgesi

Yanya'nın en büyük güzeyli ve iri inşaat binası bir çok maceradan geçti. 1935 inşa edilmeye başladı Yanya'lı mimar Eriketis İoannidu (1910 - 1984) tarafından.

Valilik binası 1940 bombalandı ve savaştan sonra bir çok sene harabe olarak kaldı. Daha sonra yeniden inşa edilmeye başlandı 1960. 1970 üçüncü kat inşa edildi geleneksel tarzda, fakat sert, sade, çağdaş inşa edilen binaya karşı zıt görünüyordu.

Bilgiler

Adres: Pirru Meydanı 1

Telefon: 2651087000

Eski Zosimea Okulu

Zosimea okuluna 17 Şubat 1902'de temel taş koyuldu ve üstüne bu yazı oyuldu:"Epir'li Evandros çocukları bağışlarınız için sizlere minnetarız. Zosimea okuluna temel taşı koydunuz 17 Şubat 1902 mimar P.Melirritos. Bir çok maceradan ve maalesef parti mücadellelerinden sonra inşaat bitti. 14 Şubat 1905 yeni Zosimea okulu artıkn gerçekti, mimar Perikli Melirritos dürüsçte kopyaladı ön cepheyu, Hristiyan Hansen önceden planlamıştı Kappodistria Ulusal Atina Ünüversitesini 1941.

Yanya Zosimea okulu cemaati fakat ünüversite seviyesindeydi. Yeni okul binası sekiz okuma salonu - merasim salonu - iki ofis - fizik ve kimya amfiteatrik salon - üç labaratuar ve müzeden oluşuyordu. Fakat daha sonra tanınmış orta okulu müdürü Hristo Suli yeterli olmayan sağlık alanlarına önem verdi ve yedı yüz sayıyı geçen ögrencileri barındırmak için yeterli değildi. Antik göze çarpan bir bina. Yanya'nın neoklasik eserlerinden biri mimari dellilere göre çok ilgi çekici

1940 olan bombalama büyük felakete neden oldu kullanışsız hale getirdi. Restorasyon

1956 bitti fakat Zosimea okulu barışmaya başlumıştı sığın maclar davası oldu başka binalardada (Liabey evi Romanya okulu). 1957 yeni bir bina elde edildi, dördüncü okul binası Valaoritu sokkağında. Tarihi yapı günlerimize kadar orta okulu barındırmakta.

Zosimea Pedagoji Akademisi

Zosimea Pedagoji Akademisi Yanya Mitropolıt'i Spiridon Vlaho'nun on yıllık emeğinin ve cabasının sonucu (1927 - 1937).

Okul grubunun temeli 1930 senesinde atıldı, ve açılış töreni 8 Kasım 1938 oldu, bağış veren Zosimea kardeşlerin bayramıydı. Binanın araştırmacısı mimar Aristotelis Zahos'tu ve mühendis Periklis Melirritos idi.

Bu eser maceralı karıyenli Zaho'nun son eseriydi Melirritos aktif olarak katıldı fakat ikiside aynı zamanda vefat etti.

Bizans simalı Akademi ön kapısı, çıkıntılı çan kulesi uygun bir Yanya tertipiyle tek katlı bir yapı, ama her zaman Yeni Bizans genel fikirlerine, binanın ihtiyaçlarına faaliyetine uymaktı.

Kaplanio Okulu

Kaplanio okulu 1926 inşa edildi, Yeni Bizans mükemmel örneklerinin tarzına katılıyor. Yaratıcısı Perikli Melirritos olgunluk çağında olduğu zaman, okul grubu milli hayırsever

sahibinin ismini aldı Zoi Kaplani (1736 - 1806). Günlerimizde bina kreşi ve ilk okulu barındırıyor.

Eski Belediye Doğum Evi

Kuraba'da bulunan ölçülü sakin neoklasik bina Ksenia'nın yanında, Sigismondu Mineiko'nun eseri. Hıvzı Paşa Epir'li sancağın ve Arnavutluğun valisi oluyor. Yanya kökenli Hıvzı Paşa iyi insansever karekteriyle zaman bıraktı, doktorluk bakımından ciddi eksiklikler tespit etti.

O zaman sancağın mimarı ve mühedisi olan Polonyalı'yı davet etti, hastane grubunun planının yetkisini verdi, aşağıdaki bölümleri kapsi - yordu: patoloji - cerrah - ginekoloji - zührevi hastalıklar dispanser ve yardımcı alanlar. Bütün binalar iki sene için bitti. 1894 tam olarak hizmet veriyordu. Babıali özel kahranmanlık madalyasını Mineiko'ya verdi. Günlerimizde filarmonik ve Geleneksel oyun havaları bölümünü barındırıyor.

Luli Pasajı

Luli Pasajı 1875 yılında inşa edildi girişte bulunan kemerler İtalya'dan getirildi. İlk başta pasaj han olarak faaliyeteydi, köylerden gelenler orada barınıyordu. Han yavaş - yavaş Epir'den gelenlerin toplantı noktasıydı, Atina için çağdaş yolculuğuna başlamaları için. İnsanların sürekli hareketlikleri sonuç olarak pasajin o dönemin alış veriş merkezi olması.

Yahudi tüccarlar Yanya'nın ticaret faaliyetinin gelişimini sağladılar, kumaş ve deri dukkanlarını çalıştırdılar.

Son kırk yıl pasaj faaliyeteydi esas olarak : Marangozhane - şarap fabrikası - demir

fabrikası vedepolar çeşitli kullanış içindi. Son zamanlar pasajda restorasyon yapıldı. Günlerimizde eğlence yerlerini barındırıyor. Bilgiler

Adres: Aneksartisias 8

Lia Bey Pasajı

Pasaj 1869 Yanya'nın ateşlenmesinden sonra inşa edildi, Yanya çarşısının büyük bir bölümü yanmıştı.

Pasajın iç tarafında bulunan dükkanlar taştan inşa edilmişti, kemerli kapılar, kalın demir kapı kanatlarından oluşuyordu, bodrum katında bulunan depolarda büyük pencereler vardı.

Pasajda bulunan katlar taştan veya kireç harçlı tahtadan kaplamalıydı. Burada genellikle dükkan sahiplerinin veya elemanlarının aileleri oturuyordu.

Pasaj güzel taşlı kabartmayla süsleniyordu.

Düz inşa edilmeyen ve eski dükkanların arasından Kanıgos'a çıkılıyor. Yaklaşık ortada ve sol tarafta kuyu bulunuyor.

Günlerimizde daha çok eğlence yerleri bulunuyor.

Tümen Binası

Rasim Paşa Ⅷ Tümen binasını bugün barındıran binanın temelini attı, daha önce aynı yerde Muhtar'ın sarayı bulunuyordu. Tarihi bina Konak olarak tanınıyordu 20 Şubat 1912 şartsız Şehrin Yunan askerlerine teslim edilmesi için son karar alınmıştı.

Saat Kulesi

Saat kulesi şehrin en merkez noktasında bulunuyor, özellikle Akdeniz ve Anadolu tarzında dört köşesini kaplıyor böylece başarılı bir karışım oluşturuyor. Epir'in ve Arnavutluğun Vali ve genel yöneticisi Kürt Osman Paşa 1897 den 1905 kadar, Sultan Abdülhamit Hanın ellinci Yıldönümünü kutlamak istediği için karar verip hatıra olarak kuleyi inşa ediyor, bu niyetle mimar Perikli Melirrito'yu seferber ediyor, inşaatçı ve taş yonutucu Konitsa, Kastaniani ve Vurbiani'den, kullanıyor.

Çok az bir zaman içinden saat kulesi meydana dikiliyor, fakat bu gün bulunan yerde

değildi. 1922 yılın yarısında, kutlama merasimi sırasında birinci dünya savaşı galibiyet taraftarlarından sonuç olarak saatin parmaklığı sökülüyor, o zaman Epir'in genel yöneticisi Aristidis ve Belediye başkanı İoanni G.İoannidi başka yere taşınması için talep verdiler. 1925 Belediye Baskanı Vasilios Pirsinella olduğu zaman restorasyon oluyor ve kırılmış saat yerine koyuluyor.

Eski Ticaret Okulu

Zarif konak Yanyalı'ların tanınmış eski Ticaret okulu. Görülmesi değer çok ilginç bir bina, tesirli neoklasik özellikleriyle, fakat belli olan Fransız etkisiyle, 1870 on yılları içinde inşa edildi, Yanya vila etinin valisinin eviydi. Muhteşem bir yapı ilgi çekici alınlığı ile, arka tarafta bulunan büyük balkon, pencerelerin çerçeveleri ve usta işi masiften parmaklıklar.

Bu binayı çok büyük bir bahçe kuşatıyordu, senelerce tanınmış Paşa'nın Konağıydi. Kurtuluştan sonra orada Yunanista ikinci Georgio'nun velahtı konukseverlik gördü.

1918 - 1923 seneleri arasında İngiliz Konsolosluğu barındırıldı, Konsolos ve Konsolos yardımcısı olan Houl Kriivs Yunan dostuydular.

Bunlar Konstantin Mela ile (1874 - 1953). Rus ordusunda o zaman subaydılar (1897 Midilli adasını işgal etmişti), profesör Athanasia Lefkaditi izciliğin Yanya'da kurucularıydı.

Günlerimizde (Klasik Lisesi) barındırılıyor.

Papazlio Dokumacılık Okulu

Neoklasik bina Perikli Melirrito'nun eseri muhtemelen ilk yerleşim senelerinde inşa edildi. Zagario tarafından okul masrafları karşılandı, hayır sever PapazoğluAgeliki tarafından inşa edildi, Papazoğlio dokumacılık okulu bugün faaliyete değil, fakat binası öğretim ihtiyaçları için hizmet vermekte.

Konak korumalı ve tarihi eser olarak nitelendirilmiştir.

Postane Binası

Melirrito'nun en başarılı eserledinden biri. Neoklasik dellirlerle simetrik bir bina şehrin içinde bir süs. Bina 1905 yılında inşa edildi Yanya Paşası Kürt Osman tarafından.

Bu binada ilk Müslüman kız ilk okulu barındırıldı fakat yanında daha aşağa seviyede bulunan Türk ilk okulu faaliyeteydi.

Evler Konaklar

Parlapa Evi

Şehrin merkezinde bulunuyor. Kappa ailesi tarafından inşa edildi. 20 inci asrın başında. Perkli Melirrito'nun eşsiz binalarından günlerimize kadar mevcut. Akdeniz karakterinden dolayı ispatlanıyor. Bu günkü sahibi ünlü doktor Dimitrios Parlapas ilk döşemenin içindeki orijinal dekorasyonunu muhafaza etti.

Hoş bir bina anıt ve sanat eseri olarak korunuyor.

Levii'nin Evi

En eski yapılardan mevcut olan musevi mülkiyetine ait. 19 ıncı asrın ikinci yarısında inşa edildi, Davicon Levii tarafından kendisi askeri doktordu. Yapı bir çok sene için özel eğitim kurumunu barındırdı, bundan dolayı "Likio" ismi tanınmış.

Bilgiler

Adres: Kalenin kuzey diş tarafında.

Musevi Cemaat Evi

Usullere uygun yapı 19 ıncı yüzyılın, günlerimize kadar ikamet ediliyor. Kunduriotu sokkağında bulunan yapılar ve aynı zamanda Yıosef Eliyia Sokkağında bulunanlar daha çok Müseviler ikamet ediyordu.

Bilgiler

Adress: Kalenin kuzey diş tarafında.

Fronca Konağı

Bu evde rönesans mimarlığın etkili tespitleriyle armonik, yöresel, geleneksel uyum sağlanıyor.

Şirketin Karasal (Epir'li) araştırmalarda usta başı elli sene yaşadı ve Konstantin (1904 - 1986). Kendisi yapının planını üstüne alıyor. Yapı 1938 inşa edildi ve Ortaklık Karasal (Epir) araştırmaya miras bırakıldı. Halk Bilimsel müzesini barındırması için.

Cavela Konağı

Yanya Büyüksehir Belediyesininen en güzel tespit edilmiş neoklasik evlerinden. Binanın planı mimarın katılımıyla oldu fakat belli ki ismi korunamadı. Aile tarihi mülk sahiplerindendi. Milli savaşçı avukat Georgios Cavelas'tı Kızı İsmini evini Belediyeye armağan etti bütün değerli eşyalarıyla. Evinin Yanya'da geleneksel müze olması için.

Miso Konağı

Şehrin en büyük en ünlü bu güne kadar mevcut olan konaklarından biri. Bütün Yanya'lı

Türklerin tarzı ve en muhteşem mimari örneklerinden biri olduğu ileri sürülüyor.

Konak 18 Mayıs 1844 bitti, başka yapının kalıntıları üstüne inşa edildi. 1820 çıkan bir yangında yandı.

Konakta Yanya'nın kurtuluşundan sonra 1913, şehzade ve daha sonra kral ikinci Georgios konukseverlik gördü, halef Konstantin ve Başbakan Elefterios Venizelos.

Günlerimizde tarihi anıt Kültür Bakanlığına ait.

Konak Pirsinella

Pirsinella Konağı Makri ailesinin en doğru konağı, 1830 - 1840 seneleri arasında inşa edildi. Eski görünümünde yüksek taşlı duvarlarla çevriliydi. Yanya'nın bütün konakları gibi. Bu korumalı tarihi eser Makri ailesine aitti, asil kurucularından Büyük Vissarion Makri (1635 - 1699) asil ailesinin ilk okul ögretmeniydi.

Despotun Evi (Hüseyin Bey Evi)

18 inci yüzyılın sonlarında inşa edilmiş eski konak, 1820 çıkan yangında etrafını saran bağların nedeniyle tek kurtulan konak. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Hüseyin Bey ailesine aitti. Önemli bir zaman için Yanya Mitropoli'nin merkezi olmıştı. Bey konağı klasik türündeydi. Geleneksel büyük bir minari eser.

Bilgiler

Adres: Pındaru sokkağı stadyonun arkasında.

Faaliyetler

Çarşı

Yanya'nın çarşısında her çeşit dükkanlar şehrin her noktasında misafirin alış veriş etmesini sağlıyor, veya çarşıda dolaşıp Yanya'nın çarşısını tanıyabilirsiniz.

Bir başka iyi tecrübe misafirler için çarşıda dolanıp modern mağazaları, eski çarşıyı geleneksel semptleri ve tarihi sokkakları tanımak Merkezdeki bileşim Harilau Trikupi, 28

Ekim, Dodoni, Mihail Agelu ve Vlahleidi sokkaklarında modern çarşıyla karşılaşacak, ünlü mağazalar, marketler hepsi birarada toplanmış herhangi bir ihtiyacı karşılamak için, giyim, ayakkabı, askesuar, çanta, güzellik ve parfüm mağazaları, ev eşyası, elektrik ve elektronik aletler, gözlük satan mağazalar, aksesuar ve cep telefonları.

Şehrin merkezinden başla geleneksel çarşıyıda görmeğe değer. Tarihi merkezde Lordu - Viron - Venizelu - Aneksartisia bileşim sokkaklarınıda ziyaret etmenize değer. Aliş verişinizi çevrede bulunan dükkanlardanda ve organize olmuş bölgesel alış veriş merkezlerindende yapabilirsiniz.

Tabi iki ünlü gümüş ve altın satan mağazaları ziyaretinizden eksik etmemeniz lazım bu mağazalar daha çok Averof - ve KEBAPI sokkaklarında bulunmakta, geleneksel eşyalarla ve seçme parçalarıyla uzun süreli sanat ve elişiyle yapılmışgümüsten parçalar Yanya'da dünyaca meşhur.

Yanya Vilayeti Coğrafi bölge Epir Yüzölçümü

4999 Kilometre kare

Nüfüs

170239 (2011)

Restoranlar

Yanya Belediyesinde Yanya kentinde ve daha geniş olarak, her zevke , meyhane , lüks restoranlar , barbekü ikram restoranlar bir bolluk var , şarap meyhane belediyemizin genişliği ve uzunluğu boyunca barlar , pastaneler Uzo . Yanya her bölgesinde geleneksel tatlar , Avrupa , ziyaretçiye benzersiz bir deneyim eklemek yerel yüksek kaliteli hammadde , sanat ve lezzetleri ile pişmiş yemekler ile birçok seçenek bulacaksınız . Ayrıca , mükemmel kalite pastaneler , geleneksel fırınlar, fast-food ve iyi yemek her birkaç metre vardır . Ve tabii ki ünlü rakı , gündüz veya gece tadımı için başka bir form için anason ve yerel şarap olmadan Epir geleneksel tsipouro ile rakı - eğlenceli .

Odağa Yöneltme

Çeşitli aktivitelerle alternatif eğlence keyfini Yanya ziyaretçiler için önemli bir olasılık vardır.

Bunlar şehir, sınırları ve ondan birkaç dakika içinde yapılabilir. Yürüyüş, kayak, kamp, balıkçılık, dağcılık, kaya tırmanışı, «parapente », bisiklet vb uçuş. Ve Yanya, su kayağı, dağ kayağı, Yunanistan, rafting en yüksek zirvelerinden bazı tırmanma ülkede vb temiz nehirler, dağ gölleri ve en güzel milli parklarından bazı yürüyüş biraz süre içinde.

FAYDALI KONAKLAMA HOTEL DERNEĞİ HOTEL DERNEĞİ FACEBOOK'TA HOTEL DERNEĞİ

BUL TWITTER İÇİNDE

Otelciler Birliği

TAKİP BİRLİK HOTEL IOANNINA

Web sitesine bakınız web sitesini ziyaret edin

EOT

GÖRÜNÜM PDF

ODALAR LET

İÇİN KAMP DAHA GÖRMEK

FAYDALI TELEFON NUMARALARI

IOANNINA ERİŞİM

Yanya şehir Epirus, kuzeybatı Yunanistan’ın, ticari entelektüel ve kültürel merkezi başkentidir. Yanya 421 km uzaklıkta yer almaktadır . Atina ve 262 km. Selanik . 480 metre rakımda ve yüksek zirveleri arasında Gölü Pamvotis batı kıyısında.

UÇAK

Atina 421 km.

Hava, günlük uçuşlar (uçuş süresi 1 saat) Ayrıca bakınız Kullanışlı bağlantılar Olympic

Airlines Yanya National Airport

YLA

E75 aracılığıyla Atina (Lamia, Karditsa itibaren) by yol: 454 km (yolculuk süresi yaklaşık

5.30 saat)

Atina'dan E65 aracılığıyla (Corinth, Patra, Agrinio itibaren)

By yol: 421 km (yolculuk süresi yaklaşık 5.45 saat) Selanik 263 km Araba ile (yolculuk süresi yaklaşık 2.40 saat) Igoumenitsa Gönderen Egnatia yolu ile 79 km km Araba ile (Yolculuk süresi yaklaşık 50 dakika)

Otobüsler

KTEL Yanya ve Yanya için güzergahlar : www.ktelioannina.gr Orada Yanya kentinde bir hizmet ağı ve çevresinde Kentsel Otobüs Yanya ( bilgi : 26510 22239 ) yapılan

Igoumenitsa VIA PORT

Corfu , Patras , Brindisi , Bari , Ancona ve Trieste ile iletişim kurar uluslararası liman .

Igoumenitsa itibaren , 79 km ( Egnatia otoyolu üzerinden) Araba ile ( yolculuk süresi yaklaşık 1 saat)

Ayrıca bakınız Kullanışlı bağlantılar Igoumenitsa Port Authority Egnatia Odos SA

MULTİMEDYA

• KEPAVI

Yanya • Arkeoloji Müzesi

• Sevgi ve yerimi görmek

• Tzoumerka

Ioanninon arasında • idari

• metsovo

• Konitsa

• IOANNINA

• ZITSA & VALLEY Kalama

• ZAGOROCHORIA

• Dodoni & Lakka Souli

• POGONI

KOMİSYON TURİZM GELİŞTİRME VE BELEDİYE TANITIMI

Belediye Yanya , Kare D. Papandreu 5 Giannina , PC 45221 , Tel : TURİZM TANITIM -GE / Adres OF IOANNINA BELEDİYESİ KOMİTESİ . 26513-61227 Itourism Ofisi : Yaya Moulaimidou 10 Giannina , TK45444 bilgi . Tel. & Faks : 26510-37017 .

Web Sitesi : www.travelioannina.com

E-posta : [email protected]

Bir turist Belediye olarak Yanya Belediyesi , -PD 899/76 (Devlet Gazete 329/1976 Sayı A ) , PD 664/77 ( Resmi Gazete 222/77 vol A) hükümleri ile desteklenmiş - . İlk kez No. Turizm Geliştirme ve Tanıtma Komisyonu için ayarlanmış 298 / Yanya yeni " Kallikrates " Belediye sürdürülebilir turizm gelişimi ile 2011 , yargı , temel stratejik öncelik oldu. Temel amacı , ciddi tasarım ve programlama yoluyla yeni belediyenin tüm karşılaştırmalı avantajlarını çizim , bir mıknatıs gibi Yanya bölgeyi vurgulamaktır.

Oluşturulan Yanya yeni Turist Kimlik Belediyesi dayanmaktadır:

• bizim turist ürünü genişlemesi ve tematik çeşitlendirme

• Turizm ve beraberindeki hizmetler ( yüksek seviye) kalitesini yükseltme .

• Çeşitli ' Projesi ' ( bazıları önerilerini sunmuşlardır ve diğerleri çalışmaya altındadır ) aracılığıyla bölgedeki Turizm entegre bir bakış açısı geliştirmek modern altyapı oluşturulması

• hedeflenen promosyon faaliyetleri ve doğal korunmasında - kültürel çevre .

• Küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerinin faaliyetlerini desteklerken , aynı zamanda yeni yatırımların çekilmesi de .

• farklılaşmış ürünlerin yani bölgemizin yenilikçi turizm ürünlerini teşvik etmek , çağdaş ,

rekabetçi fiyatlı , yerel ekonomiye ve kültüre ve bağlantı turizm bölgesi turizm ağları aracılığıyla teşvik ve interregionallly edilir .

 

TEŞEKKÜRLER

• Koleksiyon Malzeme- web Editörü: Elias Ch . Gkartzonikas ( Çalışan IP . Yanya Turizm

Belediyesi Dioikitikou- Bölümü)

• ( noktalar YOLLARI , YERLER , FOTO GALERİ Alanı Yanya Belediyesi için ) Fotoğraf:

Emilios Yeni

• ( web sitesi ve FOTO ARŞİV ait BAŞLANGIÇ görünüm üstünde Yanya Belediyesi için ) Fotoğraf: Menelaos Sykovelis

• Metinler ( noktalar TARİH , NİŞANGAH olarak) : " Yanya Anıtlar " YP.PO- Bizans Eski Eserler 8 Komisyon , Yanya 2009. Özel teşekkür Direktörü sekizinci DAC , Barbara N. Papadopoulou .

• Metinler ( paragraf NİŞANGAH ) : " Yanya Tribute " Anastasios I. Papastavros , 1998

Elias Gkartzonika ve Emilios Yeni : • Alan kayıt ve dijital haritalama ( fotoğraf ve çekim) Yanya yeni Belediyesi turist noktaları tarafından yapıldı

• Onların işbirliği için onlara teşekkür: Rozos Anna Katerina Tatsis’in, Kouros Leonidas ve

George Tatsis’in.