Παλιό Δημοτικό Μαιευτήριο

Το σεμνό, διακριτικό και ήρεμο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται στον Κουραμπά, δίπλα στο Ξενία, είναι έργο του Σιγισμόνδου ΜινέΪκο.

Όταν το 1885 τοποθετήθηκε βαλής του σαντζακιού Ηπείρου και Αλβανίας ο Χιβζή Πασάς, γιαννιώτης στην καταγωγή, που άφησε εποχή για τον αδέκαστο χαρακτήρα και τα φιλάνθρωπα αισθήματά του, διαπίστωσε την έλλειψη σοβαρής ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή.

Κάλεσε τότε τον Πολωνό αρχιτέκτονα και νομομηχανικό του Βιλαετιού, και του ανέθεσε να συντάξει τα σχέδια νοσοκομειακού συγκροτήματος που θα περιλάμβανε τα εξής τμήματα: παθολογικό, χειρουργικό, γυναικολογικό, αφροδισίων νοσημάτων, αναρρωτήριο και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Όλα τα κτίρια τελείωσαν μέσα σε δύο χρόνια, το 1894, και διέθεταν πλήρη εξοπλισμό. Η Υψηλή Πύλη για το επίτευγμα αυτό απένειμε ειδικό παράσημο στο Μινέϊκο. Σήμερα στεγάζεται η Φιλαρμονική και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Ιωαννιτών.