Αρχιμανδρείο

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Αρχιμανδρειού 8), ο επονομαζόμενος Αρχιμανδρείο, της πόλεως Ιωαννίνων, είναι άγνωστο πότε ανεγέρθη. Είναι σίγουρη η ύπαρξή του ήδη από τον 13ο αιώνα.

Πρόκειται για παλαιά ιστορική βυζαντινή μονή. Η ονομασία «Αρχιμανδρειον» εξηγείται από το ότι αυτή ήταν έδρα Αρχιμανδρίτου, τίτλος που δινόταν τότε σε ηγουμένους εξεχουσών μονών. Η μονή ήταν σταυροπηγιακή και είχε αναπτύξει πλούσια πνευματική ζωή και δράση, όπως αυτό αποτυπώνεται στην πολύ πλούσια συλλογή χειρογράφων και έντυπων βιβλίων καθώς και στον σημαντικό αριθμό ιερών εικόνων που κατέχει.

Ο σημερινός ναός, είναι κτίσμα του 19ου αιώνα (περίπου1860).