Το κτίριο του Ταχυδρομείου

Είναι ένα από τα επιτυχέστερα έργα του Μελίρρυτου. Πρόκειται για συμμετρικό διώροφο κτίριο με νεοκλασικά στοιχεία που αποτελεί κόσμημα για την πόλη. Το κτίριο αναγέρθηκε το 1905 από τον προοδευτικό πασά των Ιωαννίνων Οσμάν, τον Κούρδο. Στο μέγαρο αυτό, στεγάστηκε το πρώτο οθωμανικό Παρθεναγωγείο, (Μέση Αστική Σχολή Θηλέων),ενώ δίπλα του λειτουργούσε ήδη κατώτερο τουρκικό δημοτικό σχολείο.