Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή

Το Νεοκλασικό κτίριο, έργο του Περικλή Μελίρρυτου και ίσως το πρώτο χρονικά από της εγκατάστασής του στα Γιάννινα. Η Σχολή αναγέρθηκε με δαπάνη της εκ Ζαγορίου ευεργέτιδας Αγγελικής Παπάζογλου. Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή σήμερα δεν λειτουργεί και το κτίριο της εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες της πόλης. Το μέγαρο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο.