Το αρχοντικό Κ. Φρόντζου

Σ’αυτό το σπίτι με τα έντονα στοιχεία της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που συνδυάζονται αρμονικά με την τοπική παράδοση, έζησε πενήντα χρόνια ο πρωτομάστορας της Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών, Κωνσταντίνος Φρόντζος (1904-1986), ο οποίος ανέλαβε το σχεδιασμό του κτιρίου.

Το κτίριο κτίστηκε το 1938 και κληροδοτήθηκε στην Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών για να στεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μιχαήλ Αγγέλου 42, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα

Tηλ. 2651023566,

Fax: 26510 20515

email:[email protected]