Επίσκεψη του Τούρκου γενικού προξένου και του προξένου