Φετιχιέ τζαμί

Στο ανατολικότερο και υψηλότερο σημείο της ακρόπολης Ιτς Καλέ, δεσπόζει το Φετιχιέ τζαμί. Σύμφωνα με την παράδοση, το τζαμί είναι χτισμένο στην θέση του προϋπάρχοντος βυζαντινού ναού των Ταξιαρχών. Μοναδικά λείψανα του προϋπάρχοντος βυζαντινού ναού, αποτελούν οι δύο μαρμάρινοι πεσσίσκοι τέμπλου του 13ου αιώνα, που είναι εντοιχισμένοι στην κόγχη (μιχράμπ).

Σύμφωνα με τις πηγές, τον 15ο αιώνα, μετά την υποταγή των κατοίκων της πόλης των Ιωαννίνων (1431) στους Οθωμανούς, χτίστηκε στο σημείο το πρώτο μουσουλμανικό «μετζήτ» (θρησκευτικό ίδρυμα), που ονομάστηκε «Φετιχιέ» .

Πρόκειται για την τούρκικη εκδοχή της λέξης «κατάκτηση». Τον 17ο αιώνα, ο Τζαλαλή πασάς ανέλαβε την δαπάνη για την κατασκευή του τζαμιού. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, επρόκειτο για ένα μεγαλόπρεπο τζαμί, που εντυπωσίαζε τους επισκέπτες. Σύμφωνα με γραπτές πηγές και λιγοστά αρχαιολογικά τεκμήρια, η ανοικοδόμηση του ναού πραγματοποιήθηκε στα 1770. Στα τέλη του αιώνα, αποτελούσε τον πυρήνα της θρησκευτικής ζωής στην ακρόπολη Ιτς Καλέ και γύρω στα 1795, ανακαινίστηκε από τον Αλή πασά, προκειμένου να λειτουργήσει ως ναός του σεραγιού.

Τα τελευταία χρόνια η 8η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, πραγματοποίησε μια σειρά εργασιών αναστήλωσης και στερέωσης στο κτίριο.