Μονή Ντίλιου ή Στρατηγόπουλου

Η μονή βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, σε μικρή απόσταση από τη μονή Φιλανθρωπηνών. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά με την ιστορία του ιδρύματος. Είναι ωστόσο πολύ πιθανό να ιδρύθηκε το 13ο αιώνα από μέλη της οικογένειας των Στρατηγόπουλων, όπως φανερώνει η επωνυμία της.

Οι Στρατηγόπουλοι, όπως και οι Φιλανθρωπηνοί, ήταν μια από τις αριστοκρατικές οικογένειες από την Κωνσταντινούπολη που εγκαταστάθηκαν στα Γιάννινα μετά το 1204 και έλαβαν έκτοτε ενεργό και κυρίαρχο ρόλο στη διοίκηση της πόλης. Την εποχή της Τουρκοκρατίας η μονή συνδέθηκε και με την οικογένεια Ντίλιου, όπως φανερώνει η επωνυμία της. Η ανέγερση του καθολικού θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 13ου αιώνα και κοσμείται με ιδιαίτερα αξιόλογες τοιχογραφίες, που ιστορήθηκαν στα 1542/3, με έξοδα των «οσιωτάτου Νίφωνος και κυρού Σωφρονίου», σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στο νότιο τοίχο του νάρθηκα. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του κυρίως ναού ακολουθεί, σε γενικές γραμμές τα καθιερωμένα σχήματα, με ολόσωμους αγίους στην κατώτερη ζώνη και σκηνές από το Βίο του Χριστού και της Παναγίες στις ανώτερες ζώνες. Αξίζει να προσεχθεί η παρουσία των έξεργων γύψινων μεταλλίων με τη μορφή του Χριστού στο στήθος των ολόσωμων αγίων, παρόμοιων με αυτά που συναντώνται στη μονή Φιλανθρωπηνών.

Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το θέμα που καλύπτει την κόγχη της αψίδας του Ιερού Βήματος, όπου εικονογραφείται το όραμα των προφητών Ιεζεκιήλ και Αβακούμ. Οι δύο προφήτες εικονίζονται να κοιτάνε έκθαμβοι τον Χριστό, που εμφανίζεται μέσα σε δόξα στον τύπο του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, περιστοιχισμένος από ουράνιες δυνάμεις καθώς και από τα αποκαλυπτικά σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών. Στο καθολικό υπάρχει αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο ηπειρώτικων εργαστηρίων του τέλους του 18ου -19ου αιώνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’, 10, Τ.Κ 45 221 Γιάννινα Τ.Θ. 1130

Τηλέφωνο: 2651025949

(Στοιχεία: 8η ΕΒΑ)

WHAT DO YOU WANT TO DO FIRST?