Το νέο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο Κάστρο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στον δυτικό προμαχώνα της νοτιoανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τις δύο στάθμες του προμαχώνα, καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται με αυτόν.

Σκοπός του Μουσείου Αργυροτεχνίας είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία, η διάχυση στο ευρύ κοινό πληροφοριών σχετικά με την τεχνολογία της, καθώς και η σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναπτύχθηκε και άκμασε.

Πρόκειται για μουσείο θεματικό, τεχνολογικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και για μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά, η έκθεση καλύπτει κατά βάση τη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και αναφορές στο απώτερο παρελθόν, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασημικών ανάγεται συχνά σε πολύ παλαιότερες περιόδους.

Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται στα δύο επίπεδα του προμαχώνα. Στο πρώτο επίπεδο ξετυλίγεται το βασικό μέρος της έκθεσης, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία και την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην Ήπειρο. Ο επισκέπτης, με τη βοήθεια ποικίλων εποπτικών μέσων, ανακαλύπτει παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακόσμησης αργυρών αντικειμένων, μαθαίνοντας για τα στάδια κάθε τεχνικής έως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος. Στο δεύτερο επίπεδο και μέσα σε διαφανές κέλυφος, παρουσιάζεται η συλλογή ηπειρώτικων αργυρών αντικειμένων από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Παράλληλα, ο επισκέπτης καλείται να προσεγγίσει τον χαρακτήρα, τον λειτουργικό ρόλο και τη συμβολική αξία των αργυρών αντικειμένων.

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το οποίο έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Ακρόπολη Ιτς Καλέ, κάστρο Ιωαννίνων

Τηλέφωνο: 26510 64065

Website: http://www.piop.gr/

Ημέρες λειτουργείας: Εκτός Τρίτης

'Ωρες λειτουργείας: 1η Μαρτίου - 15 Οκτωβρίου: 10:00 - 18:00, 16 Οκτωβρίου - 28 Φεβρουαρίου: 10:00 - 17:00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 3 €, μειωμένο εισιτήριο 1,5 €, δωρεάν κάτω των 18 ετών, άνω των 65 ετών, φοιτητές και σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, Α.Μ.Ε.Α. κ.α.

(Το κείμενο και οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν από τους ιθύνοντες του Μουσείου Αργυροτεχνίας).

SIGHTSEEING