Αρχαιολογικοί Χώροι

Dodoni - Ioannina - Banner - Dodoni

Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας

Ο λόφος της Καστρίτσας αποτελεί σημαντική αρχαιολογική θέση, καθώς στους δυτικούς πρόποδές του βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο στο οποίο μαρτυρείται ανθρώπινη δραστηριότητα από την παλαιολιθική εποχή. Ο χώρος κατοικείται και στους πρώτους ιστορικούς χρόνους όπως επιβεβαιώνεται από τα λείψανα αρχαίας κλασικής οχυρωμένης ακρόπολης με ελληνιστικές και ύστερες φάσεις που βρίσκονται στην κορυφή του λόφου και η οποία ταυτίζεται με την Τέκμωνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Μολοσσών.

Read more

Αρχαιολογικός χώρος Μεγάλου Γαρδικίου Ιωαννίνων

Ο οχυρωμένος οικισμός – ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου αποτελεί τη βορειότερη από τις τρείς που φύλασσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων κατά την αρχαιότητα.

Ταυτίζεται με την αρχαία Πασσαρώνα, θρησκευτικό κέντρο του κράτους των Μολοσσών, και η ίδρυσή της που συνδέεται με το βασιλέα Πύρρο, τοποθετείται στο α’ μισό του 3ου αι.(π.X.). Νεότερα οχυρωματικά έργα στο εσωτερικό της ακρόπολης πραγματοποιήθηκαν την περίοδο των βαλκανικών πολέμων.

Read more

Δωδώνη: Το θέατρο και το μαντείο

Το ιερό της Δωδώνης είχε πανελλήνιο κύρος στα αρχαία χρόνια. Άρχισε να χτίζεται στις αρχές του 3ου αι π.Χ. με έδρανα από ασβεστόλιθο. Η τοποθεσία του είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται πάνω στην αρχαία Εγνατία οδό. Και μόνο η κατασκευή του αποτελεί δείγμα της αρχιτεκτονικής μεγαλοφυίας των αρχαίων Ελλήνων.

Στη Ρωμαϊκή εποχή, αφαιρέθηκε από το αρχαίο θέατρο η πρώτη σειρά εδράνων, για να λειτουργήσει με ασφάλεια ως Ρωμαϊκή αρένα και να πραγματοποιούνται εκεί μονομαχίες και θηριομαχίες.

Read more